کار زشت کامرانی سریال احضار با زن جوان + عکس

14:41 - 1400/03/15
سکانس حمله روح کامرانی به مینو را اینجا ببینید.

سکانس حمله روح کامرانی به مینو را اینجا ببینید. مینو در سریال احضار دیگر قصد ندارد به رابطه اش با روح کامرانی ادامه دهد و کامرانی که از مینو برای امیال پلیدش استفاده می کرده است تصمیم به قتل مینو می گیرد.

کار زشت کامرانی سریال احضار با زن جوان + عکس15