نسرین مقانلو | پسران آمریکایی نسرین مقانلو | ازدواج نسرین مقانلو

فیلم جگر سوز از نسرین مقانلو بعد فوت ارشیا ! جان مادر بی تو جون میدم!+ عکس

18:59 - 1401/08/23
ویدیویی که نسرین مقانلو در فراق مرگ فرزندش منتشر کرد.

نسرین مقانلو در سال 1365 بعد از گرفتن دیپلم امور مالی بصورت حرفه ای بروی صحنه رفت. نسرین مقانلو در سال 1370 با فیلم دو نیمه سیب جلوی دوربین رفت و یکسال بعد با سریال آخرین سند وارد قاب تلویزیون شد. شهرت نسرین مقانلو با فیلم مهمان مامان داریوش مهرجویی در سال 1382 شروع شد.

نسرین مقانلو با اینکه مدتی از مرگ فرزندش میگذرد ولی همچنان داغدار فرزندش است، او ویدیویی به تازگی منتشر کرده است.

فیلم جگر سوز از نسرین مقانلو بعد فوت ارشیا ! جان مادر بی تو جون میدم!+ عکس10