گریم متفاوت آدرینا صادقی در سریال احضار + عکس

11:59 - 1400/03/14
در اینستاگرام آدرینا صادقی تصاویر زیادی از بازی در نقش های مخنلف تئاتر دیده می شود.

مستقل آنلاین: در بیوگرافی آدرینا صادقی کلاس بازیگری صابر ابر و بهروز افخمی دیده می شود. او متولد دهه 70 است. در اینستاگرام آدرینا صادقی تصاویر زیادی از بازی در نقش های مخنلف تئاتر دیده می شود.

گریم متفاوت آدرینا صادقی در سریال احضار + عکس9