خبر خوش برای بورس بازان / بورس بازان منتظر خرداد ۱۴۰۰ باشند!

14:13 - 1399/12/21
محمدرضا رستمی گفت: بازار سرمایه با توجه به وجود شفافیت نسبی و رکود نسبی سایر بازارها، بورس از خرداد سال آینده رونق خواهد گرفت زیرا بودجه تعیین تکلیف شده و فضای سیاسی کشور آرام خواهد شد.

محمدرضا رستمی، درباره میزان تحلیل پذیری بازار سرمایه گفت: این بازار همچون سایر بازارها از ریسک‌های سیاسی و نوسانات ارز تاثیر می‌گیرد. به همین روی صنایعی که قابلیت صادراتی دارند همچون پتروشیمی ثبات خود را از دست داده‌اند.

رستمی افزود: منابع کافی وارد بورس نمی‌شود و شرکت‌های حقوقی و مردم عادی به دلیل اتفاقات اخیر اقبالشان نسبت به بازار سرمایه کاهش یافته و بازگشت اعتماد به بازار زمان خواهد برد.

وی در ادامه گفت: بازار باید باید با مکانیزم‌های خود و نه با مکانیزم‌های دستوری راه خود را ادامه دهد. اقدامات دستوری ممکن است مسکن کوتاهی برای بازار باشد اما تداوم نخواهد داشت و بورس قابلیت خود را به عنوان بازار شفاف از دست خواهد داد.

رستمی درباره محدودیت دامنه نوسان بیان کرد: این دسته از اقدامات، دستکاری و اقدامات دستوری در بازار سرمایه است که در بلند مدت به هیچ عنوان به صلاح بازار نیست.

وی اظهار کرد: هنگامی که صندوق‌های با درآمد ثابت را ملزم به خرید سهام در بازار می‌کنند، به ابزارهای بازار سرمایه خدشه وارد می‌شود.

رستمی در پایان درباره پیش بینی خود نسبت به اقبال مردم به بازارهای مختلف در سال ۱۴۰۰ گفت: بازار سرمایه با توجه به وجود شفافیت و رکود نسبی سایر بازارها، از خرداد سال آینده رونق خواهد گرفت زیرا بودجه تعیین تکلیف شده است و فضای سیاسی کشور آرام خواهد شد.

وی بیان کرد: با مدیریت صحیح، سهامدارن خرد باید در بازار باقی بمانند زیرا به رشد کشور و رونق تولید کمک خواهد کرد.