چرا آب هم می خوریم چاق می شویم؟ + فیلم

11:19 - 1401/06/22
برخی از ادم ها فکر میکنند اگر آب هم بخورند چاق می شوند، پزشکان در این زمینه بررسی های بسیار انجام داده اند اما دکتر خیراندیش پزشک طب سنتی توانسته با بررسی های خود بهترین راهکار را برای این موضوع به دست بیاورید در ویدیئو بارگذاری شده راه چاق نشدن از طریق طب سنتی را دنبال کنید.  

برخی از ادم ها فکر میکنند اگر آب هم بخورند چاق می شوند، پزشکان در این زمینه بررسی های بسیار انجام داده اند اما دکتر خیراندیش پزشک طب سنتی توانسته با بررسی های خود بهترین راهکار را برای این موضوع به دست بیاورید در ویدیئو بارگذاری شده راه چاق نشدن از طریق طب سنتی را دنبال کنید.