رونمایی از سنگ مزار استاد محمدرضا شجریان + عکس

16:52 - 1399/10/08
صفحه اینستاگرامی خانه شجریان از سنگ مزار استاد محمدرضا شجریان رونمایی کرد.
شجریان

صفحه اینستاگرامی خانه شجریان از سنگ مزار استاد محمدرضا شجریان رونمایی کرد.

خانه شجریان در خبری نوشت:

امروز مراحل زیر سازی و مقدماتی توسط دست اندرکاران انجام شده و فردا سنگ اصلی بر روی مزار استاد شجریان نصب خواهد شد.

رونمایی از سنگ مزار استاد محمدرضا شجریان + عکس4

رونمایی از سنگ مزار استاد محمدرضا شجریان + عکس8

رونمایی از سنگ مزار استاد محمدرضا شجریان + عکس12

رونمایی از سنگ مزار استاد محمدرضا شجریان + عکس9

همچنین «همایون شجریان» با انتشار پستی در اینستاگرام از سنگ مزار استاد شجریان رونمایی کرد.

رونمایی از سنگ مزار استاد محمدرضا شجریان + عکس17