متن و پیامک های کوتاه عاشقانه

12:46 - 1399/10/06
در این مطلب تعدادی از متن ها و پیامک های زیبا و عاشقانه را برای شما گرد هم آورده ایم
عشق

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

رفیق خوب مثل کفش می مونه !

خیلی سخته وسط جاده بفهمی پا برهنه ای !

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

دستی ز کرم به شانه ی ما نزدی

بالی به هوای دانه ی ما نزدی

دیریست دلم چشم براهت دارد

عشق سری به خانه ی ما نزدی

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

هر روز بی تو روز مباداست !

روزی شبیه به امروز

روزی شبیه به دیروز

روزی شبیه فردا …

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

در سینه دلی به وسعت غم دارم

بر زخم دلم نیاز مرهم دارم

هر چیز برای خود فراهم کردم

در زندگی ام فقط تو را کم دارم

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

دوری فقط تعبیریست که فاصله ها را از دارند

اما بی خبرند از نزدیکی دل هایمان …

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

بی ارزشم و جز تو خریدار ندارم

گیرم بخرندم به کسی کار ندارم

گر در این جهان مرا نپسندند

در دو جهان غیر شما یار ندارم

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

بوی گیسوی تو را نیمه شب آورد نسیم

تازه شد در دل من یاد رفیقان قدیم …

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

معنی بخشیدن یک دل به یک لبخند چیست ؟

من پشیمانم بگو تاوان آن سوگند چیست ؟

از تو هم دل کندم و هرگز نپرسیدم ز خویش

چاره ی معشوق اگر عاشق از او دل کند چیست ؟

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

ناگهان آیینه حیران شد گمان کردم تویی

ماه پشت ابر پنهان شد گمان کردم تویی

ای نسیم بی قرار روزهای عاشقی

هر کجا زلفی پریشان شد گمان کردم تویی

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

دیگری جز تو مرا این همه آزار نکرد

آنچه کردی تو به من هیچ ستم کار نکرد

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

هیچ گاه با عشقتان مثل چتر رفتار نکنید

که هر زمان باران بند امد جمع و فراموشش کنید !

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

از دهکده ی چشم تو گذر کردم به شهر عشق

شهری که این غریبه در ان گم نمی شود …

پیامک زیبا و عاشقانه | پیام کوتاه عشق

طنین نبض بارانی

بلوغ چشمه سارانی

تو را من دوست می دارم

و می دانم که می دانی