پیشروی قیمت طلا و سکه / قیمت طلا، سکه و دلار امروز (4 دی 99)

12:45 - 1399/10/04
قیمت دلار امروز تغییری را نسبت به روز پیش تجربه نکرد و ۲۵,۹۵۰ (بیست و پنج هزار و نهصد و پنجاه) تومان نرخ گذاری شد. طلا و سکه افزایش قیمت را تجربه کردند.
قیمت طلا

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت طلا و سکه در آغاز معاملات امروز در حالی افزایش یافت که دلار ثبات قیمت را تجربه کرد.

پیشروی قیمت طلا و سکه / قیمت طلا، سکه و دلار امروز (4 دی 99)2

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۷۷ (یک هزار و هشتصد و هفتاد و هفت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۷۷ -۰.۰۴ 06:34
۱,۸۷۷ ۳ ۰.۱۶ روز قبل
۱,۸۷۴ -۰.۲۷ ۲ روز پیش

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۲ درصدی، از ۱,۱۴۷,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و هفت هزار و دویست) تومان به ۱,۱۴۹,۵۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و نه هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۱۴۹,۵۰۰ ۲,۳۰۰ ۰.۲ 11:07
۱,۱۴۷,۲۰۰ ۹,۳۰۰ ۰.۸۱ روز قبل
۱,۱۳۷,۹۰۰ -۲,۱۰۰ -۰.۱۹ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۸۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۹۷۹,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۵,۹۵۰ (بیست و پنج هزار و نهصد و پنجاه) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۹۵۰ ۰ ۰ 11:05
۲۵,۹۵۰ ۳۲۰ ۱.۲۳ روز قبل
۲۵,۶۳۰ -۱۰۰ -۰.۴ ۲ روز پیش

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز بدون تغییر است و ۲۵,۶۰۰ (بیست و پنج هزار و ششصد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۶۵۹ (سی و یک هزار و ششصد و پنجاه و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۱,۶۵۹ ۲۴ ۰.۰۷ 10:00
۳۱,۶۳۵ ۴۶۲ ۱.۴۶ روز قبل
۳۱,۱۷۳ -۳۱۷ -۱.۰۲ ۲ روز پیش

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۵۶ درصدی، از ۳۴,۹۶۵ (سی و چهار هزار و نهصد و شصت و پنج ) تومان به ۳۵,۱۶۴ (سی و پنج هزار و یکصد و شصت و چهار ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۵,۱۶۴ ۱۹۹ ۰.۵۶ 10:00
۳۴,۹۶۵ ۷۲۴ ۲.۰۷ روز قبل
۳۴,۲۴۱ -۹۵ -۰.۲۸ ۲ روز پیش

قیمت درهم امارات (حواله) امروز

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۳۶ تومان افزایش، ۷,۲۰۰ (هفت هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۲۰۰ ۳۶ ۰.۵ 11:06
۷,۱۶۴ ۸۲ ۱.۱۴ روز قبل
۷,۰۸۲ -۳۸ -۰.۵۴ ۲ روز پیش

قیمت دلار کانادا امروز

همچنین دلار کانادا با کاهش ۰.۰۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۰,۱۹۴ (بیست هزار و یکصد و نود و چهار ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با کاهش ۰.۱ درصدی، از ۱۹,۸۴۰ (نوزده هزار و هشتصد و چهل ) تومان به ۱۹,۸۲۰ (نوزده هزار و هشتصد و بیست ) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 11,950,000 (یازده میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.41 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۴۱ 11:05
۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱.۲۶ روز قبل
۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۶,۳۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۵۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۳۵۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۵۷ 11:06
۶,۲۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ روز قبل
۶,۲۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۸ ۲ روز پیش

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۴,۲۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۲,۳۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.