کرونای انگلیسی خطرناک تر است ؟ + ویدئو

00:04 - 1399/10/04
شیوع کرونا اینبار از انگلستان، این عنوانی‌ است که خیلی از رسانه‌ ها برای هشدار دادن درباره جهش جدید ویروس کرونا در بریتانیا انتخاب کردند.
کرونای انگلیسی

این جهشی است که احتمالا سرعت انتقال ویروس را ۷۰ درصد بیشتر کرده است.

بسیاری از کشورها مانند ایران پروازها با انگلستان را تعلیق کردند و زنگ خطر در اروپا به صدا درآمد اما واقعا این جهش ترسناک است؟ باید نگران باشیم و کورسوی امید ناشی از شروع واکسیناسیون را از دست رفته بدانیم؟