ارزش سهام عدالت من امروز (3 دی 99)

15:21 - 1399/10/03
ارزش سهام عدالت در آخرین روز از هفته معاملاتی جاری کاهش یافت.
سهام عدالت

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۱.۰ درصد (۱۰۲هزار تومان) کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۳۳۸هزار تومان و ۱۹ میلیون و ۴۷۹هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۲۰۲هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت من امروز (3 دی 99)13