در صرافی ملی؛ قیمت دلار و یورو امروز ( 2 دی 99 )

11:17 - 1399/10/02
قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران ۲۵,۴۵۰(بیست و پنج هزار و چهارصد و پنجاه تومان) اعلام شد.

قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

در صرافی ملی؛ قیمت دلار و یورو امروز ( 2 دی 99 )5

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 24,450(بیست و چهار هزار و چهارصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 25,450(بیست و پنج هزار و چهارصد و پنجاه تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 30,100(سی هزار و صد تومان) و قیمت فروش یورو 31,100(سی و یک هزار و صد تومان) است.