قیمت دلار و یورو در صرافی ملی (1 دی ماه 99)

10:10 - 1399/10/01
قیمت فروش دلار آمریکا امروز در صرافی بانک ملی ایران ۲۵,۳۰۰(بیست و پنج هزار و سیصد تومان) اعلام شد.

قیمت دلار و یورو امروز در صرافی بانک ملی ایران اعلام شد.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی (1 دی ماه 99)16

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا 24,300(بیست و چهار هزار و سیصد تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا 25,300(بیست و پنج هزار و سیصد تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو 29,850(بیست و نه هزار و هشتصد و پنجاه تومان) و قیمت فروش یورو 30,850(سی هزار و هشتصد و پنجاه تومان) است.