ارزش سهام عدالت امروز 29 آذر 99

16:13 - 1399/09/29
در ادامه ارزش سهام عدالت در پایان بازار امروز مورخ 29 آذر را مشاهده میکنید
سهام عدالت

در پایان معاملات امروز بازار سهام، ارزش سهام عدالت درمقایسه با چهارشنبه (۲۶ آذرماه)، ۲.۱ درصد (۲۲۳هزار تومان) افزایش یافت و ارزش سبد ۵۳۲هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۸۳۰هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید.

با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۹۸هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت امروز 29 آذر 997