مستمری پدر/مستمری

شرایط و مراحل دریافت مستمری پدر بعد فوت توسط دختر

13:00 - 1402/01/10
شرایط دریافت مستمری پدر یکی از دغدغه‌ها و ترس‌هایی است که ذهن خانم‌های غیرشاغل را بعد از فوت پدرشان، مشغول می‌نماید زیرا برای دریافت مستمری پدر متوفی توسط دختر، قوانین مختلفی به صورت پراکنده وجود دارد. همراه ما باشید.

شرایط دریافت مستمری پدر

خیلی اوقات اتفاق می‌افتد که خانمی شاغل یا مطلقه باشد. حال در اینجا اگر دخترخانمی پس از مدتی از شغل خود بیکار شود یا اگر طلاق بگیرد و به منزل پدر بازگردد و تا مدتی از نظر مخارج، تحت تکفل پدر قرار بگیرد؛ اما پس از مدتی پدر فوت نماید در اینجا تکلیف این خانم چه می‌شود؟ آیا همچنان می‌تواند آن وجه را دریافت نماید یا خیر؟ شرایط دریافت مستمری پدر متوفی توسط دختر چیست؟

شرایط و مراحل دریافت مستمری پدر بعد فوت توسط دختر9 بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده به شرایطی پرداخته است که دختر قبلاً شاغل بوده؛ ولی به دلایلی بیکار شده یا شرایطی که دختر مطلقه بوده و به منزل پدر بازگشته است. بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده بیان می‌کند: «فرزندان اناث (دختر) در صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور (پسر) تا سن بیست‌سالگی و بعد از آن منحصراً، درصورتی‌که معلول ازکارافتاده نیازمند باشند یا اشتغال به تحصیلات دانشگاهی داشته باشند، حسب مورد از کمک‌هزینه اولاد، بیمه و مستمری بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می‌گردند.» در ماده فوق از مطلقه یا شاغل بودن سابق دختر سخنی به میان نیامده است. تنها گفته شده است که فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل یا همسر می‌توانند از مستمری و بیمه والدینشان استفاده نمایند.

پس می‌توان این‌گونه برداشت کرد، دخترانی که سابقاً شاغل بوده‌اند ولی در حال حاضر بیکارند و دخترانی که مطلقه بوده و به منزل پدر بازگشته‌اند می‌توانند از مستمری پدر استفاده نمایند و فرقی بین آن‌ها نیست.