فال تاروت صغیر / فال ابجد/ فال تاروت

فال روزانه تاروت صغیر پنجشنبه27 بهمن ماه /پیروزی، موفقیت، دوستی

11:45 - 1401/11/27
از گذشته فال تاروت را وسیله‌ای برای پیشگویی قلمداد می‌کنند. فال تاروت از ۴ دسته خال که هر کدام شامل ۱۰ کارت شماره دار (از آس تا ۱۰) و ۴ کارت تصویر دار است، تشکیل می‌شود. فال تاروت دارای ۲۱ خال حکم متمایز ویک کارت به نام «دلقک» نیز می‌باشد. کارت‌های خال فال تاروت در واقع معادل کارت‌های شاه، بی بی و سرباز پاسور است.

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

متن فال:

کارت شما: ده شمشیر

بیچارگی، درد، رنج

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

کارت شما: نه شمشیر جهت مخالف

شک و تردید. اسارت. زندان. خود کشی. سر شکستگی

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

متن فال:

کارت شما: پنج عصا جهت موافق

مشاجره. خشونت. رقابت. مشکلات. شهامت

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

متن فال:

کارت شما: شش چوب دست

پیروزی، موفقیت، دوستی

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

متن فال:

کارت شما: ملکه عصا جهت موافق

جذابیت. فرماندهی. بخشش. یک زن دوست داشتنی و محترم

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

متن فال:

کارت شما: نوباوه شمشیر جهت مخالف

وقایع غیر منتظره. اخبار متحیر کننده. دو رویی. فریب. بیماری

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

متن فال:

کارت شما: شاه شمشیر جهت موافق

رهبری. قاضی. فرمانده. قدرت. سلطه

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

متن فال:

کارت شما: ملکه شمشیر جهت مخالف

یک زن باریک بین و غیر قابل تحمل. باریک بینی. تعصب.فریب. عدم ثبات. زنی که مقاصد شومی دارد

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین آذر

متن فال:

کارت شما: نوباوه شمشیر

زیردستی، رویدادهای ناخوشایند، سیاستمداری

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین دی

متن فال:

کارت شما: نه جام جهت مخالف

مشکلات مالی. بیماری. ارزویی که ممکن است براورده نشود.افراط. ستیزه

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

متن فال:

کارت شما: شاه (حاکم) جام

پیشرفت در کار، غرامت

فال ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

متن فال:

کارت شما: نه جام جهت موافق

اینده درخشان. ارزویی که ممکن است براورده شود.سلامتی جسمی. وفور. رضایت کامل از نتایج بدست امده