خواب / رویا

چرا از قدیم میگن خواب زن چپه ؟!/ این حرف چقدر صحت داره + داستان واقعی

23:01 - 1401/11/16
می توان گفت که اغلب افراد بر این باور هستند که خواب زن چپ است، اما آیا این موضوع حقیقت دارد و اصطلاح خواب زن چپه از کجا آمده است ؟

می توان گفت که اغلب افراد بر این باور هستند که خواب زن چپ است، اما آیا این موضوع حقیقت دارد و اصطلاح خواب زن چپه از کجا آمده است ؟

اصطلاح خواب زن چپه از کجا آمده است

خواب زن چیه؛ اصطلاح معروفی که حتما شنیده اید و برایتان سوال بوده که چرا باید خواب جنس مونث چپ باشد و خواب مردها راست؟ اینکه خواب مردان با خواب زنان متفاوت باشد و خواب آقایان رویای صادقه و خواب خانم ها چپ باشد، قطعا نمیتواند تایید شده تلقی شود و حس ششم همه ما این را تایید می کند که داستانی پشت این صحبت وجود دارد.

برای اطلاع از حقیقت ماجرا و داستان این باور عجیب و غریب، با ما دراینجا با ما همراه شوید.

چرا از قدیم میگن خواب زن چپه ؟!/ این حرف چقدر صحت داره  + داستان واقعی6

چرا می گویند خواب زن چپ است؟

جالب است بدانید، اصطلاح معروف خواب زن چپه یک سخن کاملا بی اساس و برداشتی نادرست از جمله خواب ظن چپه است.

اتفاقا اصلا خواب زن چپ نیست بلکه این عبارت تحریفی است از واقعیتِ "خواب ظن چپه". به نظر می رسد این اصطلاح یکی دیگر از دستاوردهای نظام مرد سالارانه باشد. جایگزین کردن زن به جای ظن، به علت هم آوایی این دو واژه، ممکن است به دلیل تقلیل جایگاه زن در جامعه مردسالارانه گذشته بوده باشد.

چرا از قدیم میگن خواب زن چپه ؟!/ این حرف چقدر صحت داره  + داستان واقعی0

"ظن" به معنی توهم، گمان بردن و شک کردن و "خواب ظن" هم خوابی است که برمبنای توهم و شک و گمان شکل گرفته باشد. بسیاری از ما در طول روز با موضوعات گوناگون سرو کار داریم بنابراین عد از اینکه می خوابیم، ممکن است خواب هایی را ببینیم که بی اعتبار و غیر قابل اعتبار باشد که به این نوع خواب ها، خواب ظن می گویند که ناشی از ذهن ناآرام و مشغول ما و سرکار داشتن با موضوع حل نشده در طول روز است.

چرا از قدیم میگن خواب زن چپه ؟!/ این حرف چقدر صحت داره  + داستان واقعی6

پس از این به بعد درست از این اصطلاح استفاده نمایید، زن در نزد پیامبر اکرم از جایگاه ارزنده ای برخوردار بوده و ایشان همانطور که خواب مردان را تعبیر می کردند به تعبیر خواب زنان نیز می پرداختند و تفاوتی میان خواب مرد و خواب زن قائل نبودند.