روانشناسی / روانشنانسی برای زن و شوهر/ روانشناسی خانواده / اختلاف با خانواده همسر

احساس میکنی همسر یا کیست هوسبازه /مردان هوسباز را با این۳ نشانه فوری بشناسید

18:21 - 1401/11/03
آیا تابحال با یک مرد هوسباز برخورد کرده‌اید؟ آیا می‌دانید که ویژگی یک مرد هوسباز چیست؟

آیا تابحال با یک مرد هوسباز برخورد کرده‌اید؟ آیا می‌دانید که ویژگی یک مرد هوسباز چیست؟

مرد هوسباز، فقط به نیاز جنسی خود فکر خواهد کرد. او نمی‌تواند به چیزی جز این فکر کند.

نشانه های مردان هوسباز

1- مرد هوسباز فقط به ظاهر توجه می‌کند و تمام حواسش به ظواهر بیرونی است. این فرد به اخلاقیات و درونیات شما توجه نمی‌کند.

2- مرد هوسباز از صحبت کردن در مورد آینده طفره می‌رود چراکه به آینده رابطه با شما فکر نمی‌کند.

3- مرد هوسباز فقط و فقط به مسائل جنسی توجه می‌کند.

از دیگر نشانه های مرد هوسباز می توان به این موارد اشاره کرد:

4- هر وقت از او خواستید با دوستانش معاشرت کنید، او اجازه نمی دهد

5- او نمی خواهد برای شما هزینه زیادی صرف کند

6- او فقط شبها با شما تماس می گیرد

7-ادم هوس باز زیادی مغرور است و لاف می زند

8- مرد هوسباز معمولا دروغگو است

9- از نظر احساسی در دسترس نیست

10- مردهای بوالهوس بدخلق و تند مزاج هستند

11- مرد هوسباز کلامی یا جسمی توهین می کند

12-مردهای هوسباز معمولا عذرخواهی نمی کنند، مگر در جهت اهدافشان باشد