تست هوش | تست روانشناسی

اگر بتونی در عرض 10 ثانیه تفاوت این تصاویر رو پیدا کنی، خیلی با هوشی + پاسخ

02:54 - 1401/10/27
مفهوم اصلی پازل ،جستجو و پیدا کردن یک چیز یا شی پنهان در یک تصویر است. بازی های فکری به شما کمک می کنند تا قدرت بینایی خودتان را تقویت کنید . در چالش تصویری امروز، شما باید در عرض۱۰ ثانیه تشخیص بدهید که این دو تصویر چه تفاوتی با هم دارند.
اگر-بتونی-عرض-10-

مفهوم اصلی پازل ،جستجو و پیدا کردن یک چیز یا شی پنهان در یک تصویر است. بازی های فکری به شما کمک می کنند تا قدرت بینایی خودتان را تقویت کنید . در چالش تصویری امروز، شما باید در عرض۱۰ ثانیه تشخیص بدهید که این دو تصویر چه تفاوتی با هم دارند.

اگر بتونی در عرض 10 ثانیه تفاوت این تصاویر رو پیدا کنی، خیلی با هوشی + پاسخ12

.

.

.

این دو تصویر ۳ تفاوت با هم دارند. اگر نتوانستید این تفاوت ها را پیدا کنید، نگران نباشید. ما پاسخ را در تصویر زیر برایتان آوردیم.

اگر بتونی در عرض 10 ثانیه تفاوت این تصاویر رو پیدا کنی، خیلی با هوشی + پاسخ17