روانشناسی / شخصیت شناسی/طالع بینی/ فال

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر

18:55 - 1401/10/03
در این مطلب به هشت فوبیای رایج و نکته هایی که این فوبیا ها در مورد شخصیت افراد مبتلا به آنها می گوید، اشاره خواهیم کرد. در خور یادآوری است برخی از این نکات، ممکن است برای همه اشخاص صدق نکند.

برخی از ما با دیدن مار یا عنکبوت، استرسی می شویم و برخی هم از ارتفاع می ترسیم و به محض سوار شدن به هواپیما، در دل مان آشوبی به پا می شود. در این بین، عمیق ترین و بیش ترین ترس شما در زندگی از چیست؟

اگرچه معمولاً مردم دوست ندارند در این مورد صحبت کنند و از چیز هایی بگویند که با دیدن شان، دست و حتی پایشان شروع به لرزیدن می کند، ولی پژوهشگران دانشگاه ییل آمریکا بر اساس پژوهش هایشان که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده می گویند اگر دوست دارید در مورد یک شخص اطلاعاتی بدست بیاورید، شاید بهتر باشد در مورد ترس های وی بیش تر بدانید چراکه فوبیا ها میتوانند چیز های جالبی در مورد شخصیت اشخاص مبتلا بیان کنند.

عنکبوت | اهل خطر هستید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر18

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از عنکبوت

ترس از عنکبوت، ترسی رایج بین انسان هاست و به عنوان نمونه در آمریکا از هر سه خانم، یک نفر حتماً از عنکبوت می ترسد. اما این ترس در بین آقایان هم رواج دارد و اشخاص زیادی بافرهنگ ها و شخصیت های گوناگون ممکن است این ترس را داشته باشند. روان شناسان معتقد هستند افردی که از عنکبوت می ترسند، معمولاً حس نفرت بسیار زیادی در مورد یکسری موضوعات در وجودشان دارند که سعی می کنند مانند عنکبوت، تار هایی را روی آنها ببافند و مخفی شان کنند! در ضمن، ترس از عنکبوت میتواند شخص را به انسانی اهل ریسک کردن تبدیل کند.

مار | از هیجان فرار می کنید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر15

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از مار

مار ها این خزنده های ترسناک، ممکن است سبب فرار اشخاص زیادی از دور و برشان شوند. همانطور که می دانید معمولاً مار ها تصویر منفی در کتاب های تاریخی دارند. طبق تحقیقات، ترس از مار میتواند به علت این باشد که در ادبیات و کتاب های به خصوص داستانی، مار نماد پلیدی است؛ بنابراین افردی که از مار می ترسند، معمولاً تعداد زیادی کتاب خوانده اند و ذهن قدرتمند تری هم نسبت به دیگر مردم دارند. همچنین این اشخاص از فعالیت هایی که هیجان زیادی را می طلبد، فراری هستند.

ارتفاع | جزیی نگر هستید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر7

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از ارتفاع

ترس از ارتفاع، فوبیای دیگری است که اشخاص به میزان های مختلف به آن دچار هستند. پژوهشگران بر این باورند که نداشتن حس تعادل در زندگی و بی‌نظمی میتواند بسیار آزار دهنده باشد و بالا رفتن و ارتفاع گرفتن، این حس ها را در وجود شخص بیش تر و پر رنگ تر می کند. در ضمن افرادی که از ارتفاع می ترسند، بسیار به جزئیات زودرنج هستند و به نوعی میتوان گفت بسیار جزیی نگر هستند و از اینکه کنترل خویش را در انجام هر کاری از دست بدهند، متنفرند.

پرواز | قوه تخیل بالایی دارید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر11

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از پرواز

ترس از پرواز مثل ترس از ارتفاع است، ولی کمی اختلاف دارد. خطر سفر با اتومبیل در جاده بیشتر از سفر با هواپیماست، ولی اکثر افرادی که ترس از پرواز دارند، قادر به درک این مسئله نیستند! پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند افرادی که ترس از پرواز دارند، معمولاً قوه تخیل بالایی دارند و نمی توانند درصد اتفاق افتادن یک مسئله بد را در ذهن شان کاهش دهند، حتی اگر آن اتفاق غیر ممکن باشد!

برخی از ما با دیدن مار یا عنکبوت، استرسی می شویم و برخی هم از ارتفاع می ترسیم و به محض سوار شدن به هواپیما، در دل مان آشوبی به پا می شود. در این بین، عمیق ترین و بیش ترین ترس شما در زندگی از چیست؟

اگرچه معمولاً مردم دوست ندارند در این مورد صحبت کنند و از چیز هایی بگویند که با دیدن شان، دست و حتی پایشان شروع به لرزیدن می کند، ولی پژوهشگران دانشگاه ییل آمریکا بر اساس پژوهش هایشان که در سال ۲۰۱۸ منتشر شده می گویند اگر دوست دارید در مورد یک شخص اطلاعاتی بدست بیاورید، شاید بهتر باشد در مورد ترس های وی بیش تر بدانید چراکه فوبیا ها میتوانند چیز های جالبی در مورد شخصیت اشخاص مبتلا بیان کنند.

عنکبوت | اهل خطر هستید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر15

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از عنکبوت

ترس از عنکبوت، ترسی رایج بین انسان هاست و به عنوان نمونه در آمریکا از هر سه خانم، یک نفر حتماً از عنکبوت می ترسد. اما این ترس در بین آقایان هم رواج دارد و اشخاص زیادی بافرهنگ ها و شخصیت های گوناگون ممکن است این ترس را داشته باشند. روان شناسان معتقد هستند افردی که از عنکبوت می ترسند، معمولاً حس نفرت بسیار زیادی در مورد یکسری موضوعات در وجودشان دارند که سعی می کنند مانند عنکبوت، تار هایی را روی آنها ببافند و مخفی شان کنند! در ضمن، ترس از عنکبوت میتواند شخص را به انسانی اهل ریسک کردن تبدیل کند.

مار | از هیجان فرار می کنید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر14

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از مار

مار ها این خزنده های ترسناک، ممکن است سبب فرار اشخاص زیادی از دور و برشان شوند. همانطور که می دانید معمولاً مار ها تصویر منفی در کتاب های تاریخی دارند. طبق تحقیقات، ترس از مار میتواند به علت این باشد که در ادبیات و کتاب های به خصوص داستانی، مار نماد پلیدی است؛ بنابراین افردی که از مار می ترسند، معمولاً تعداد زیادی کتاب خوانده اند و ذهن قدرتمند تری هم نسبت به دیگر مردم دارند. همچنین این اشخاص از فعالیت هایی که هیجان زیادی را می طلبد، فراری هستند.

ارتفاع | جزیی نگر هستید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر6

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از ارتفاع

ترس از ارتفاع، فوبیای دیگری است که اشخاص به میزان های مختلف به آن دچار هستند. پژوهشگران بر این باورند که نداشتن حس تعادل در زندگی و بی‌نظمی میتواند بسیار آزار دهنده باشد و بالا رفتن و ارتفاع گرفتن، این حس ها را در وجود شخص بیش تر و پر رنگ تر می کند. در ضمن افرادی که از ارتفاع می ترسند، بسیار به جزئیات زودرنج هستند و به نوعی میتوان گفت بسیار جزیی نگر هستند و از اینکه کنترل خویش را در انجام هر کاری از دست بدهند، متنفرند.

پرواز | قوه تخیل بالایی دارید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر7

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از پرواز

ترس از پرواز مثل ترس از ارتفاع است، ولی کمی اختلاف دارد. خطر سفر با اتومبیل در جاده بیشتر از سفر با هواپیماست، ولی اکثر افرادی که ترس از پرواز دارند، قادر به درک این مسئله نیستند! پژوهشگران به این نتیجه رسیده اند افرادی که ترس از پرواز دارند، معمولاً قوه تخیل بالایی دارند و نمی توانند درصد اتفاق افتادن یک مسئله بد را در ذهن شان کاهش دهند، حتی اگر آن اتفاق غیر ممکن باشد!

رعد و برق | قلب مهربانی دارید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر0

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از رعد و برق

همه ما احتمالا تجربه لحظه هایی را داشته باشیم که صدای رعد در اسمان و برق آن، ما را بهت زده می کند. افردی که این حالت را دارند، مستعد ترس و اضطراب هستند، ولی با این حال، در بین افراد دیگر شخصیت قابل قبولی دارند. درصورتی که شما از رعد و برق می ترسید به این معناست که قلب مهربانی دارید یا پدر و مادری هستید که اغلب تمایل دارید نگران فرزندتان باشید.

تزریق | خیلی احساساتی هستید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر5

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از تزریق

تزریقات چیزی نیست که همه انسانها از آن لذت ببرند، هرچند بیش تر ما در مطب دکتر روی صندلی عاری سر و صدا می نشینیم، برای این که می دانیم تزریقات برای سلامتی و خوب شدن مان موثر است. درصورتی که شما جزء افرادی هستید که بصورت غیرمنطقی از تزریقات و امپول می ترسید، به این معناست که شما بیش از حد با شخصیت درونی خودتان در ارتباط هستید. تزریقات و فرو رفتن سوزن در بدن برای این اشخاص مثل این است که چاقو به آنها خورده باشد و هر لحظه احتمال مرگ برای خویش می‌دهند ! افرادی که از تزریقات و امپول می ترسند، غرایز و احساسات عمیقی دارند و خیلی آدم های احساساتی محسوب می شوند.

میکروب ها | منظم و احتمالا وسواسی باشید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر6

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از میکروب

شاید باورتان نشود، ولی یکی از هشت فوبیای شایع در دنیا، ترس از میکروب است! گاهی چیز هایی که آنها را نمی بینیم، سبب ترس ما میشوند و میکروب ها مثال خوبی در این مورد هستند. افرادی که از میکروب و باکتری می ترسند، امکان دارد کمی درگیر وسواس باشند، ولی قسمت روشن ماجرا این است که این اشخاص آدم های تمیز و مرتبی هستند که دوست دارند همه چیز پاکیزه باشد؛ بنابراین چنین افرادی، خیلی منظم هستند و اگر این ویژگی شخصیتی شان را مدیریت کنند، به احتمال زیاد وسواسی نخواهند شد.

شلوغی | درون گرا و کم صبر هستید

روانشناسی : فوبیا ترس شما از چیست و یا از چه حیوانی میترسید؟تا شخصیت پنهانی شما رو لو بدم +تصاویر19

شخصیت‌شناسی بر اساس ترس افراد از شلوغی

ترس از جمعیت و شلوغی یکی از انواع ترس از اجتماع است و یک نوع اضطراب اجتماعی شمرده می شود. جمعیت زیادی از انسانها در یک مکان مانند حضورشان در بازار، میتواند هر شخصی را بترساند. درصورتی که این ترس سبب شود مثلا شما از منزل بیرون نروید یا کار های مشخصی را هم که عادی است انجام ندهید، در اینصورت میتوان گفت به چنین فوبیایی دچار شده اید. افردی که ترس از شلوغی و جمعیت دارند، اغلب دوست دارند خانه نشین باشند و شخصیتی درون گرا دارند که ترجیح می‌دهند در گروه‌های کوچک عضو شوند یا در تنهایی باشند. همچنین تحمل و صبر چنین افرادی، کم تر از بقیه به نظر می رسد.