فال ابجد | فال ابجد آنلاین | فال ابجد روزانه

فال ابجد دقیق و روزانه خود را اینجا بخوانید | طالعت خوب نیست شخصی وارد زندگی تان می شود که...

22:58 - 1401/09/08
فال ابجد دقیق و روزانه خود را اینجا بخوانید.

فال حروف ابجد یکی از فال‌های پرطرفدار و بسیار قدیمی است که افراد بسیاری به پیشگویی‌ها و طالع‌های این فال اعتقاد دارند. که در پایین این صفحه علاوه بر معرفی حروف ابجد، به تبدیل این حروف به اعداد معادل و همچنین طالع بینی با حروف ابجد و طالع بینی ازدواج با آن پرداخته ایم. اگر به فال و طالع بینی علاقمند هستید حتما بخش انواع فال و طالع بینی مجله تصویر زندگی رو دنبال کنید.

♈ فال ابجد امروز متولدین فروردین

ابجد فال شما: د – ب – ب تعبیر: شما دل پاکی دارید و همین قضیه موجب شده تا افرادی همواره از شما سوء استفاده کنند سعی کنید تا در مقابل آنها زبانتان را نگاه دارید و حرفهای دلتان را پیش آنها بازگو نکنید. منظور نیکی در سر دارید که اگر اقدام کنید اجر معنوی فراوانی نصیبتان می‌شود. برای از دست دادن کسی در رنج و عذابید انا خداوند شخص بهتری برایتان قرار میدهد.

♉ فال ابجد امروز متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما: ‌‌د – آ – آ تعبیر: طالعت خوب است. به زودی شخصی مورد حمایت شما قرار می گیرد و موفقیت و سربلندی را در زندگی برایتان به وجود می‌آورد،، بهتر است؛ ناامیدی به دل خود راه ندهید و به سوی آرامش راهی شوید،، اگر قصد انجام کار خیری را دارید سعی کنید؛ هر چه زودتر این کار را به انجام برسانید که به صلاحتان بوده است.

♊ فال ابجد امروز متولدین خرداد

ابجد فال شما:ج – د – ب تعبیر: اگر همت کنید با موفقیت فاصله ای ندارید می توانید خیلی زود موفقیت و سربلندی را در زندگی تان به دست بیاورید و خود را به آرامش برسانید،، سعی کنید؛ در انجام کارهایتان با بزرگترهای خود مشورت داشته باشید تا بتوانید خوشبختی و آرامش را در زندگیتان به دست بیاورید.

♋ فال ابجد امروز متولدین تیر

ابجد فال شما: د – د – ب تعبیر: طالعت خوب نیست. شخصی وارد زندگی تان می شود که قصد و نیت بدی در سر خود دارد و می‌خواهد شما را به نابودی و شکست مواجه کند،، بهتر است؛ مراقب خود باشید و هیچ گاه در کار و شغل خود سهل انگاری نکنید،، در راز و نیاز با خداوند بپردازید تا از مشکل نجات پیدا کنید.

♌ فال ابجد امروز متولدین مرداد

ابجد فال شما: ج – ج – ب تعبیر: بخت خوبی در انتظارتان است. به زودی به آرزوها و خواسته های قلبی تان خواهید رسید و موفقیت و سربلندی را در زمینه کاری و پولی به دست می آورید،، ازدواجی در پیش رو دارید که آینده تان را به خوبی و خوشی می سازد و شما را به موفقیت میرساند.

♍ فال ابجد امروز متولدین شهریور

ابجد فال شما:آ – آ – آ تعبیر: طالعت روشن است. استرس و اضطراب در وجود خود سرازیر نکنید،، به زودی موفقیت و سربلندی نصیبتان می شود،، اگر قصد انجام معاملات پولی و مالی را دارید بهتر است هرچه زودتر به انجام برسانید،، تا به هدف و آرزوهای قلبیتان دست پیدا کنید و به پیروزی برسید.

♎ فال ابجد روزانه متولدین مهر

ابجد فال شما: ج – ب – ج تعبیر: طالعت نیک است. به زودی خیر و برکت در زندگی تان سرازیر می شود و موفقیت و سربلندی در آینده نصیبتان خواهد شد،، بهتر است؛ هیچگاه نا امیدی به دل خود راه ندهید به لطف خداوند زندگی تان سر و سامان می گیرد و شادی و آرامش نصیبتان می شود.

♏ فال ابجد روزانه متولدین آبان

ابجد فال شما: ج – آ – د تعبیر: آرزوهای دور و درازی دارید و برای رسیدن به آنها هیچ امیدی ندارید اما خداوند به شما کمک خواهد کرد فقط کافی است که به او توکل کنید. قصد دارید معامله ای آغاز کنید حتماً مراقب باشید و بی گدار به آب نزنید که دچار مشکل خواهید شد.

♐ فال ابجد روزانه متولدین آذر

ابجد فال شما: ب – د – ج تعبیر: شما به آرزوهایتان دست خواهید یافت اما باید اندکی صبور باشید و اینقدر از خودتان عجله نشان ندهید در این صورت فقط گرفتاری‌های تان بیشتر خواهد شد. به وصال یار می‌رسید و غم و اندوه پایان می‌یابد. شخصی در نزدیکیتان وجود دارد که دشمنتان میباشد و با ظاهر خوبش قصد دارد تا برایتان مشکلاتی به وجود آورد بسیار مراقب باشید.

♑ فال روزانه ابجد متولدین دی

ابجد فال شما: د – د – ج تعبیر: به‌زودی بخت و اقبال با شما یار می‌شود و دست و هر چیزی که بزنید در آن با موفقیت روبرو خواهید شد اما غرور می تواند به راحتی هر آنچه که اندوخته را شما بگیرد. شخصی در حقتان دعای بدی کرده برای در امان ماندن از شر او به خداوند پناه ببرید.

♒ فال روزانه ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما: د – آ – ج تعبیر: زندگی خوبی خواهید داشت و ازدواج موفقی در پیش دارید که سعادت و خوشبختی را نصیبتان می کند. اگر برای شخصی اندوه در دل دارید به خداوند پناه ببرید تا عشقش را از دلتان بیرون ببرد. اخبارهایی به دستتان میرسد که شما را شادمان و خرسند خواهد ساخت.

♓ فال روزانه ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما: ج – ج – آ تعبیر: مرادتان حاصل می شود و شخصی در این راه از شما حمایت خواهد کرد. اگر از نظر مالی در مضیقه هستید به زودی دست به کاری می‌زنید که خودتان را از این وضعیت خلاص خواهید کرد. مشکلی بزرگ در زندگی تان وجود دارد که برای برطرف شدنش باید به خداوند پناه ببرید.

راز و رمز حروف ابجد و نحوه گرفتن فال با حروف ابجد

کلمه ابجد به چهار حرف ابتدایی الفبای قدیم سامی اشاره می کند که به جای اعداد از آن استفاده می شد. یعنی با استفاده از حروف ابجد، ارزش عددی حروف مشخص می شد و در ترتیب بندی، طالع بینی و علوم غریبه از این حروف استفاده می شد. این حروف روشی برای مرتب سازی حروف در زبان عربی بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی است. گاهی مواقع از این روش برای شماره گذاری صفحات یا موارد استفاده می شود پیش از هر کاربردی بهتر است با روش محاسبه حروف ابجد که در این بخش از نمناک شرح داده شده است آشنا شویم.

انواع حروف ابجد

سه نوع حروف ابجد وجود دارد که عبارتند از:

  • ابجد کبیر
  • ابجد صغیر
  • ابجد وسیط

اعداد نسبت داده شده به ۲۸ حرف ابجد کبیر از یک تا هزار است. در واقع اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ بین ۲۸ حرف عربی تقسیم شده است. اگر هر یک از اعداد حروف ابجد کبیر که از ۹ بزرگتر است را به ۹ تقسیم کنیم باقیمانده آن اعداد ابجد صغیر خواهد بود و اگر به جای ۹، اعداد ابجد کبیر را به ۱۲ تقسیم کنیم، باقیمانده آن ابجد وسیط است. اما بیشترین موارد استفاده را حروف ابجد کبیر دارد.

به مربع ارزش عددی حروف ابجد کبیر، ابجد اکبر گفته می شود. برای مثال ابجد اکبر حرف “ی” برابر با ۱۰۰ و یا ابجد کبیر حرف “ق” برابر ۱۰۰۰۰ خواهد بود.

ابجد کبیر

الف =۱ ب = ۲ ج = ۳ د = ۴ ه = ۵ و = ۶ ز = ۷ ح = ۸ ط = ۹
ی = ۱۰ ک = ۲۰ ل =۳۰ م = ۴۰ ن = ۵۰ س = ۶۰ ع = ۷۰ ف = ۸۰ ص = ۹۰
ق = ۱۰۰ ر = ۲۰۰ ش = ۳۰۰ ت = ۴۰۰ ث = ۵۰۰ خ = ۶۰۰ ذ = ۷۰۰ ض = ۸۰۰ ظ = ۹۰۰
غ = ۱۰۰۰ گ = ۲۰۰۰ چ= ۳۰۰۰ پ= ۴۰۰۰ ژ= ۵۰۰۰

ابجد صغیر

الف =۱ ب = ۲ ج = ۳ د = ۴ ه = ۵ و = ۶ ز = ۷ ح = ۸ ط = ۹
ی = ۱۰ ک = ۸ ل =۶ م = ۴ ن = ۲ س = ۶ ع = ۱۰ ف = ۸ ص = ۶
ق = ۴ ر = ۸ ش = ساقط ت = ۴ ث = ۸ خ = ساقط ذ = ۴ ض = ۸ ظ = ساقط
غ = ۴ گ = ۲ چ= ۳ پ= ۴ ژ= ۵

ابجد وسیط

الف =۱ ب = ۲ ج = ۳ د = ۴ ه = ۵ و = ۶ ز = ۷ ح = ۸ ط = ۹
ی = ۱۰ ک = ۸ ل =۶ م = ۴ ن = ۲ س = ۰ ع = ۱۰ ف = ۸ ص = ۶
ق = ۴ ر = ۸ ش = ۶ ت = ۴ ث = ۸ خ = ۰ ذ = ۴ ض = ۸ ظ = ۰
غ = ۴ گ = ۸ چ= ۰ پ= ۴ ژ= ۸

ابجد مانند الفبای عربی، ۲۸ حرف دارد. در ادبیات فارسی، معادل سازی این حروف با اعداد برای ساخت رمز، کاربرد فراوانی دارد و به این معادل سازی حساب جمل بر وزن گسل گفته می شود. حساب جمل به خصوص در صنعت لغز در نظم فارسی، بسیار پرکاربرد است. یعنی ارتباط یک به یک اعداد را در حساب جمل با حروف در الفبای ابجد محاسبه می کنند.

حال می توان گفت که به جای دسته بندی مطالب با حروف الف ب پ ت ث … بهتر است روش قدیمی استفاده از الف ب ج د ه و … را به کار برد زیرا دارای ظرافتی نهفته می باشد و آن تطابق با اعداد است.

نکته دیگر این است که اگر تقسیم های مورد نظر از ده بیشتر باشد، بعد از “ی” ننویسید “ک”، بلکه از “یا” استفاده کنید که معادل ۱۱ است (ی + الف = ۱۰ + ۱)، و بعد “یب” معادل ۱۲ و “یج” معادل ۱۳ و الی آخر. شاید بارها با این ترتیب شماره گذاری در صفحات پیش گفتار کتابها مواجه شده باشید.

برای سادگی در حفظ حروف ابجد، هر چند تا حرف پیاپی به شکل واژه در آمده و تلفظ می شوند. این واژه ها عبارت اند از:اَبْجَدْ – هَوََزْ – حُطّی – کَلَمَنْ – سَعْفَصْ – قَرَشَتْ – ثَخَِذْ – ضَظِغْ.

نحوه تبدیل حروف ابجد به اعداد

نام هرکسی را می توان بر حسب حروف ابجد به عدد تبدیل کرد. به طور مثال:علی = ۱۱۰ ، ندا = ۵۵.

برای تبدیل نام به عدد، می بایست عدد متناظر با حروف را با یکدیگر جمع کنید؛ برای مثال:علی = (ع=۷۰ ، ل =۳۰ ، ی =۱۰) ← (۱۱۰=۱۰+۳۰+۷۰)

حرف همزه (أ) و الف (ا) هر دو عدد ۱ می باشند و حروفی که تشدید دارند یک حرف محسوب می شود، مثلا کلمه فَعّال برابر است با ۱۸۱. اما به طور استثناء حرف ل مکرر در واژه الله، دو حرف محسوب می شود. به همین دلیل عدد کلمه اللّه ۶۶ می شود؛ چون ا ۱، ل ۳۰، ل ۳۰ و ه ۵ است.

در مورد حروف فارسی که الفبای ابجد آنها را ندارد یعنی “پ”، “چ”، “ژ”، و “گ”، عدد ابجد آنها برابر با حرف مشابه آن ها در عربی در نظر گرفته شود؛ پ= ب، چ = ج، ژ= ز، و گ= ک. در برخی منابع برای محاسبه ابجد اسامی که در آنها این حروف فارسی به کار برده شده است، به جای در نظر گرفتن عدد حروف عربی مشابه، ارزش عددی آنها را برابر صفر محسوب می کنند. در منابعی نیز به “گ” ارزش دوهزار، به “چ” ارزش سه هزار، به “پ” ارزش چهارهزار و به “ژ” ارزش پنج هزار داده اند.

گاه در کلماتی، یک حرف مشد است که در خواندن دو حرف و در نوشتن یک حرف است مانند کلمه محمّد که حرف م در آن مشدد است. بنابراین عدد محمد؛ ٩٢ است ، نه ١٣٢ !

انواع کاربرد حروف ابجد :

۱. ترتیب بندی: در متون بسیاری به جای شماره گذاری با اعداد، از حروف ابجد استفاده می شود. در برخی کتاب ها نیز صفحات مقدمه با حروف ابجد شماره گذاری می شود.

۲. رمزگذاری: از حروف ابجد برای نوشتن رمز نیز استفاده می شود. مثلا در متن یک نامه یا یک نوشته می توان به جای اشاره مستقیم به یک واژه یا جمله، معادل عددی ابجد آنها نوشته شود و یا بالعکس آن نیز امکان پذیر است.

۳. موسیقی: از حروف ابجد در موسیقی پس از اسلام، در ثبت اصوات و دساتین استفاده شده است. به عنوان مثال نغمه های دستگاه شور با حروف ابجد عبارت بودند از:«یح یه یب ی ح. ه. ج. ا» و فاصله ها و ابعاد آن ها:«ط ط. ج‍ ج‍ ط. ج‍ ج» که در موسیقی امروز به ترتیب نت های سل، لاکرن، سی بمل، دو، ر، می بمل، فا و سل را تشکیل می دهند.

۴. تاریخ: از حروف ابجد می توان برای به خاطر سپاری اعداد مهم یا تاریخ های مهم استفاده کرد. مثلا می توان اعداد و حروف معادل آنها را مانند یک واژه یا شعر به خاطر سپرد. مثلا کلمه عدل مظفر با حساب جمل، ۱۳۲۴ می شود. این عدد همان سالی است که مظفرالدین شاه، مشروطیت را امضاء نمود.

۵. علوم غریبه: مردم در گذشته اعتقاد داشتند که اعداد روح حروف هستند. به عنوان نمونه میان کلماتی که اعداد یکسانی داشتند ارتباط خاصی وجود دارد. بخشی از علوم غریبه بر مبنای رابطه حروف و اعداد و توانایی ترکیب روح کلمات با هم استوار شده است.

۶. عرفان: علم حروف در عرفان اسلامی اهمیت بسیاری داشته است و آثاری نیز در باب آن به جا مانده است مانند رساله “الدر المکنون فی علم‏ الحروف”، ‏و رساله “مفتاح الاسرار در علم جفر و حروف” از محی الدین عربی.

۷. اسطرلاب: با توجه به درآمیختگی علم حروف و اعداد ابجد در زمانهای قدیم بسیاری از تقویم و طلسم هایی که مصریان و بابلی ها درست می کردند، این حروف کاربرد فراوانی داشته است. در علم اسطرلاب نیز به همین منوال از حروف ابجد استفاده می شود.

طالع بینی با حروف ابجد

یکی از کاربردهای حروف ابجد طالع بینی شخص است. برای این منظور باید مراحل زیر را انجام دهید:

نام شخص را به ابجد کبیر تبدیل کنید.

نام مادرش را با ابجد کبیر محاسبه کنید.

عدد نام خود فرد و عدد نام مادرش را با هم جمع نمائید.

نتیجه را به عدد ۱۲ تقسیم نمائید.

باقیمانده عدد برج طالع آن شخص است که با توجه به آن عدد طالع بینی او انجام می شود.

اعداد برج های طالع عبارتند از:

۱:حمل، ۲:ثور، ۳:جوزا، ۴:سرطان، ۵:اسد، ۶:سنبله، ۷:میزان، ۸:عقرب، ۹:قوس، ۱۰:جدی، ۱۱:دلو، ۱۲:حوت

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

در محاسبه حروف ابجد برای طالع بینی ازدواج به شکل زیر عمل می شود:

ابجد نام و نام مادر خانم را به دست آورید.

نام و نام مادر آقا را به عدد ابجد تبدیل کنید.

اعداد بدست آمده را با یکدیگر جمع کنید.

نتیجه را بر عدد ۵ تقسیم نمائید.

اگر باقیمانده ۲ یا ۴ باشد ستاره آنان جفت نیست.

اگر باقیمانده ۱، ۳ یا ۵ شود، ستاره دو نفر جفت بوده و به هم می رسند.

اگر باقیمانده صفر شود نشان دهنده این است که یکی از اعضای خانواده طرفین با این وصلت موافق نیست.