با انتخاب یکی از تصاویر یک پیام ویژه و غافلگیرانه دریافت کنید

11:23 - 1401/08/24
پیام‌های ویژه‌ای را روزانه برای شما می آوریم تا الهام‌بخش‌ شما باشد.

آیا احساس ضعف و خستگی می کنید؟ این زمان‌ها برای همه اتفاق می افتد و بسیار سخت است، به همین دلیل است که ما در سایت طلا، پیام‌های ویژه‌ای را روزانه برای شما می آوریم تا الهام‌بخش‌ شما باشد و شما را از نظر روحی بیدار کند.

با انتخاب یکی از تصاویر یک پیام ویژه و غافلگیرانه دریافت کنید5

تصویر شماره یک

این هفته، فعالیت هایی را انجام دهید که خلاقیت و قدرت خلاقیت شما را افزایش می دهد. به کاری که دوست دارید انجام دهید فکر کنید و آن را انجام دهید. شما از طریق خلاقیت، بهتر می توانید احساسات خودتان را بیان کنید و ذهنتان را از تعهدات و تنش‌های روزمره خالی کنید .

خلاقیت شما استعدادهایی را در شما زنده می کند که آن را فراموش کرده بودید . شاید هم بهتر است آن را به یک کسب‌وکار سودآور تبدیل کنید. آزمایش کنید، بازی کنید، نقاشی کنید و خطاطی کنید.

تصویر شماره دو

ستاره با خودش تعادل و امید می آورد و به ما یادآوری می کند که همه ما یک نور الهی در درون خودمان داریم. در این هفته بیشتر به خودتان توجه کنید . تنها شوید و در کمال آرامش به خودتان فکر کنید، به اینکه چه چیزهایی را دوست داشتید و به چه چیزهایی رسیدید. سر و صدای دنیای بیرونتان را خاموش کنید و با مدیتیشن، تغذیه خوب، کتاب خواندن و دعا، جرقه نور درونتان را روشن کنید. این هفته مراقب روحی خودتان باشید!

تصویر شماره سه

تنهایی برای شما سخت است. شما باید به دنبال راهی باشید که به شما کمک کند ثبات عاطفی، روحی و جسمی داشته باشید. در این هفته با یک نگرش خوشبینانه به زندگی خودتان فکر کنید. نداهای درونتان را یادداشت کنید و منتظر اتفاقی باشید که همیشه آرزوی آن را داشتید و قرار است اتفاق بیوفتد.

زود تصمیم گیری و نتیجه گیری نکنید! وقتی تنهایی می‌خواهد شما را زمین بزند، به دنبال درمان باشید، با یک دوست صحبت کنید، احساس خودتان را به او بگویید یا از فرشتگان راهنمایتان کمک بگیرید. تو تنها نیستی!