دنیا جهانبخت و مهراد جم / دنیا و پسرش آرتام

دنیا جهانبخت دل مهراد جم را سوزاند | مهراد از دیدن آرتام محروم شد

10:57 - 1401/08/23
دنیا جهانبخت با انتشار عکس هایی از تولد پسرش خبرساز شد . دنیا جهانبخت در اینستاگرام منبع حاشیه می باشد و از این طریق کسب درآمد می کند . دنیا جهانبخت از سلبریتی های اینستاگرامی محسوب میشود که برخی نیز او را دنبال می کنند . 

دنیا جهانبخت با انتشار عکس هایی از تولد پسرش خبرساز شد . دنیا جهانبخت در اینستاگرام منبع حاشیه می باشد و از این طریق کسب درآمد می کند . دنیا جهانبخت از سلبریتی های اینستاگرامی محسوب میشود که برخی نیز او را دنبال می کنند .

دنیا جهانبخت دل مهراد جم را سوزاند | مهراد از دیدن آرتام محروم شد2