5 حرکت ممنوع / زبان بدن

روانشناسی : 5 حرکت ممنوع دست که افراد قدرتمند هیچ وقت حق انجام دادن ندارن+ عکس

19:22 - 1401/08/22
5 حرکت ممنوع و نباید بزرگ در زبان بدن افراد قدرتمند

5 حرکت ممنوع و نباید بزرگ در زبان بدن افراد قدرتمند

بدونِ شک زبانِ بدن؛ در چگونه به نظر رسیدن ما در اجتماع تأثیر بسیار زیادی دارد. خیلی از افراد به راحتی متوجه می‌ شوند که نوع زبان بدن طرف مقابل چه چیزی را انتقال می دهد و حتی می تواند نگرش را منتقل کند. وقتی اتفاق منفی می افتد، تمایل داریم سرمان را پایین بیاندازیم؛ اما عمل ساده ای مثل بالا نگه داشتن چانه و سر می تواند به ما در حفظ امید کمک کند. در این قسمت قصد داریم چند نمونه زبان بدن را به شما معرفی کنیم که انجام دادنش نشان دهنده ضعف است و افراد قوی هرگز آنها را انجام نمیدهند.

پوشاندن دهان

فردی که دهان خود را می پوشاند تا دیگران آن را نبینند؛ یعنی احساس نا امنی می‌ کند یا می ‌‌خواهد چیزی را پنهان کند که معمولاً افراد هنگام صحبت کردن، بیشتر این کار را انجام می دهند.

 روانشناسی : 5 حرکت ممنوع دست که افراد قدرتمند هیچ وقت حق انجام دادن ندارن+ عکس9

بی قراری یا پا کوبیدن روی زمین

پا‌ کوبیدن روی زمین نشان دهنده عصبی بودن یا احساس عدم اطمینان است و خیلی از افراد به خاطر ناشکیبایی این کار را انجام می دهند و این نشان دهنده ضعف آن ها است.

دست به سینه ایستادن

در بیشتر موارد دست به سینه ایستادن یک واکنش دفاعی است که شما را یک انسان سرد و بی احساس نشان می دهد و به صورت ناخودآگاه این پیام را انتقال می ‌دهد که شما از خودتان خیلی مراقبت می کنید و می ترسید که دیگران به شما آسیب بزنند و ضعف تان را نشان خواهد داد.

 روانشناسی : 5 حرکت ممنوع دست که افراد قدرتمند هیچ وقت حق انجام دادن ندارن+ عکس2

قرار دادن دست کنار بدن

این پوزیشن زمانی بیشتر انتخاب می‌‌شود که فرد احساس خطر کند. انگار که یک نوع حس ضعف یا غیر قابل کنترل بودن شرایط است.

بالا انداختن شانه ها

این پوزیشن یک نوع موضع شکست است. انگار که شما دیگر هیچ راهی برای نشان دادن قدرت تان ندارید و می‌ خواهید خود را بی توجه نشان دهید؛ اما قطعاً زمانی که این کار را می ‌‌کنید، به دیگران نشان خواهید داد که ضعیف هستید.