علی دایی

عکس اعلامیه ترحیم علی دایی | طرفداران علی دایی نگران او شدند

23:39 - 1401/07/28
 سایت طرفداری خبری از اعلامیه علی دایی منتشر کرده است که شایعاتی بسیاری را ایجاد کرده است علی دایی هم اکنون در صحت و سلامتی کامل به سر میبرد.

سایت طرفداری خبری از اعلامیه علی دایی منتشر کرده است که شایعاتی بسیاری را ایجاد کرده است علی دایی هم اکنون در صحت و سلامتی کامل به سر میبرد.

عکس اعلامیه ترحیم علی دایی | طرفداران علی دایی نگران او شدند14