نسرین مقانلو | همسر نسرین مقانلو | پسر نسرین مقانلو

سفید شدن موهای نسرین مقانلو بعد از مرگ پسرش | نسرین مقانلو پیر شد

22:28 - 1401/07/28
چند روز گذشته خبر فوت ارشیا پسر بزرگ نسرین مقانلو جامعه هنری را به شوک فروبرد.خانواده نسرین مقانلو ( همسر و پسرانش ) در امریکا زندگی می کنند.

چند روز گذشته خبر فوت ارشیا پسر بزرگ نسرین مقانلو جامعه هنری را به شوک فروبرد.خانواده نسرین مقانلو ( همسر و پسرانش ) در امریکا زندگی می کنند. برای دیدار با خانوادش یا او به امریکا می رود یا خانواده اش به ایران می آیند. دو پسر دارد به نام های ارشیا و آرین که در امریکا به دنیا آمده اند و همانجا بزرگ شده اند.

سفید شدن موهای نسرین مقانلو بعد از مرگ پسرش | نسرین مقانلو پیر شد 3