نسرین مقانلو / ارشیا پسر نسرین مقانلو

به کما رفتن نسرین مقانلو + عکس

09:58 - 1401/07/26
نسرین مقانلو با انتشار این ویدیو نوشت: ارشیا پسرم ،اسمت مثل قلبت بزرگ بود و این دنیا برات کوچک و تنگ

نسرین مقانلو با انتشار این ویدیو نوشت: ارشیا پسرم ،اسمت مثل قلبت بزرگ بود و این دنیا برات کوچک و تنگ دو هفته شد که ندیدمت،دلتنگتم مادر.

به کما رفتن نسرین مقانلو + عکس0

انگار هزار سال گذشته،هیچوقت نبودنت را باور نخواهم کرد،تو همیشه در من زنده خواهی ماند تا ابدیت،جایگاهت بهشت است و فر،شتگان خد ا مراقبت خواهند بود پسر خوش قلبم.

به کما رفتن نسرین مقانلو + عکس12

چون با قلب زیبایت پذیرای همه بودی به همه عشق و مهربانی هدیه میکردی. و این نشان از رو،ح بزرگت داشت،این دنیا برایت کوچک بود دلبند مادر،به قول خودت مر،، گ زیباست و دارای صلح الهی است،همیشه با منی تو تکه ایی از وجود من باقی خواهی ماند. دیگه مجبور نیستی هر سال این همه پرواز خسته کننده داشته باشی و بیای پیش من. چون تو برای همیشه پیش من ماندی ،و آرام گرفتی.

به کما رفتن نسرین مقانلو + عکس5