نسرین مقانلو | پسران آمریکایی نسرین مقانلو | ازدواج نسرین مقانلو

این عکس ارشیا پسر خوش تیپ نسرین مقانلو کنار خاله جوانش جگر مردم رو سوزاند + عکس

19:51 - 1401/07/25
ارشیا پسر خوش تیپ نسرین مقانلو

نسرین مقانلو با انتشار این ویدیو نوشت: ارشیا پسرم ،اسمت مثل قلبت بزرگ بود و این دنیا برات کوچک و تنگ دو هفته شد که ندیدمت،دلتنگتم مادر.

این عکس ارشیا پسر خوش تیپ نسرین مقانلو کنار خاله جوانش جگر مردم رو سوزاند + عکس14

چون با قلب زیبایت پذیرای همه بودی به همه عشق و مهربانی هدیه میکردی. و این نشان از رو،ح بزرگت داشت،این دنیا برایت کوچک بود دلبند مادر،به قول خودت مر،، گ زیباست و دارای صلح الهی است،همیشه با منی تو تکه ایی از وجود من باقی خواهی ماند. دیگه مجبور نیستی هر سال این همه پرواز خسته کننده داشته باشی و بیای پیش من. چون تو برای همیشه پیش من ماندی ،و آرام گرفتی.

این عکس ارشیا پسر خوش تیپ نسرین مقانلو کنار خاله جوانش جگر مردم رو سوزاند + عکس18