تست هوش/ آدم های باهوش/ هوش

تست هوش : اگر نابغه باشی میتونی این 3 تا خرگوش ها رو روی درخت ببینی امتحان کن

19:14 - 1401/07/25
با دقت به این تصویر نگاه کنید؛ آیا می توانیددر عرض 5 ثانیه خرگوش های پنهان در درخت را پیدا کنید؟

تست جالب تصویری:دقت خود را بسنجید

به درخواست شما کاربران در این بخش تست دیگری از شناسایی تصویری در دل تصویر دیگر را در این بخش منتشر کرده ایم. در نگاه اول به این تصویر، درختی می بینید با شاخ و برگ های متفاوت از درختان دیگر. هدف ما شکل و شمایل این درخت نیست بلکه در دل شاخ و برگهای درخت پیش رویتان، 3 خرگوش بازیگوش پنهان شده اند که تنها یک نابغه تیزبین میتواند آنها را پیدا کند.

فرصت زیادی برای موفقیت در این تست ندارید، 5 ثانیه زمانی است که برای پیدا کردن خرگوش های پنهان در این درخت، در نظر گرفته شده است پس اگر یک تیزبین واقعی باشید میتوانید در این مدت زمان، به پاسخ برسید.

تست هوش : اگر نابغه باشی میتونی این 3 تا خرگوش ها رو روی درخت ببینی امتحان کن5

پاسخ تست

تست هوش : اگر نابغه باشی میتونی این 3 تا خرگوش ها رو روی درخت ببینی امتحان کن1