نسرین مقانلو دوباره جگر مردم را آتش زد + عکس

14:59 - 1401/07/22
نسرین مقانلو با انتشار این ویدیو نوشت: ارشیا پسرم ،اسمت مثل قلبت بزرگ بود و این دنیا برات کوچک و تنگ

نسرین مقانلو با انتشار این ویدیو نوشت: ارشیا پسرم ،اسمت مثل قلبت بزرگ بود و این دنیا برات کوچک و تنگ دو هفته شد که ندیدمت،دلتنگتم مادر. انگار هزار سال گذشته،هیچوقت نبودنت را باور نخواهم کرد،تو همیشه در من زنده خواهی ماند تا ابدیت،جایگاهت بهشت است و فر،شتگان خد ا مراقبت خواهند بود پسر خوش قلبم. چون با قلب زیبایت پذیرای همه بودی به همه عشق و مهربانی هدیه میکردی. و این نشان از رو،ح بزرگت داشت،این دنیا برایت کوچک بود دلبند مادر،به قول خودت مر،، گ زیباست و دارای صلح الهی است،همیشه با منی تو تکه ایی از وجود من باقی خواهی ماند. دیگه مجبور نیستی هر سال این همه پرواز خسته کننده داشته باشی و بیای پیش من. چون تو برای همیشه پیش من ماندی ،و آرام گرفتی.