نسرین مقانلو | پسران آمریکایی نسرین مقانلو | ازدواج نسرین مقانلو

زمین خوردن نسرین مقانلو و حال بد او و همسرش سر خاک ارشیا + عکس

12:50 - 1401/07/19
زمین خوردن نسرین مقانلو و حال بد او و همسرش سر خاک ارشیا

درگذشت پسر بزرگ نسرین مقانلو (ارشیا) بر اثر سکته مغزی در مهرماه 1401

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@majaleh_ruz)

نسرین مقانلو با انتشار تصویری از پسرش در تاریخ هفتم مهرماه 1401 نوشت: بس که دوست داشتی ایران بمونی ،اومدی پیشم و همین جا ازم جدا شدی و موندگار شدی تو همینجا و رفتی به سفری ابدیت؟ فکر منو نکردی که وجودم به وجودت بسته بود ارشیا پسرم رفتی ؟اما منو هم با خودت بردی داغت اینقدر رو دلم سنگینه که شکستم ،با رفتنت من هم مردم پسرم منتظرم باش مادرت به زودی پشت سرت میاد پیشت. جات توی بهشت عزیز مهربونم راهت روشن پسر خوش قلبم . بی تو دیگه مادرت آرام نیست اما تو آروم بخواب

زمین خوردن نسرین مقانلو و حال بد او و همسرش سر خاک ارشیا + عکس2