نسرین مقانلو | پسران آمریکایی نسرین مقانلو | ازدواج نسرین مقانلو

عکس شوکه شده و غیر باور نسرین مقانلو درروز هفتم فوت پسرش ارشیا

17:05 - 1401/07/17
عرشیا خلیلیان پسر 26 ساله نسرین مقانلو دیروز به دلیل سکته مغزی درگذشت...

نسرین مقانلو عکس‌هایی از جشن تولد ۲۶سالگی پسرش عرشیا منتشر کرد.عرشیا خلیلیان پسر نسرین مقانلو دیروز به دلیل سکته مغزی درگذشت..

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared b (@majaleh_ruz)

نسرین مقانلو با انتشار تصویری از پسرش نوشت:

بس که دوست داشتی ایران بمونی، اومدی پیشم و همین جا ازم جدا شدی و موندگار شدی تو همینجا و رفتی به سفری ابدیت،

فکر منو نکردی که وجودم به وجودت بسته بود

ارشیا پسرم رفتی ؟اما منو هم با خودت بردی

داغت اینقدر رو دلم سنگینه که شکستم

،با رفتنت من هم مردم پسرم

منتظرم باش مادرت به زودی پشت سرت میاد پیشت.

جات توی بهشت عزیز مهربونم

راهت روشن پسر خوش قلبم

بی تو دیگه مادرت آرام نیست اما تو آروم بخواب

گفته شده علت مرگ سکته مغزی بوده است.

عکس شوکه شده و غیر باور نسرین مقانلو درروز هفتم فوت پسرش ارشیا 7

عکس شوکه شده و غیر باور نسرین مقانلو درروز هفتم فوت پسرش ارشیا 16