نسرین مقانلو با این عکس جگر همه مردم را آتش زد + عکس

19:31 - 1401/07/14
 نسرین مقانلو عکس‌هایی از جشن تولد ۲۶سالگی پسرش عرشیا منتشر کرد.عرشیا خلیلیان پسر نسرین مقانلو دیروز به دلیل سکته مغزی درگذشت...

نسرین مقانلو عکس‌هایی از جشن تولد ۲۶سالگی پسرش عرشیا منتشر کرد.عرشیا خلیلیان پسر نسرین مقانلو دیروز به دلیل سکته مغزی درگذشت...

نسرین مقانلو با انتشار تصویری از پسرش نوشت:

بس که دوست داشتی ایران بمونی، اومدی پیشم و همین جا ازم جدا شدی و موندگار شدی تو همینجا و رفتی به سفری ابدیت،

نسرین مقانلو با این عکس جگر همه مردم را آتش زد + عکس19

فکر منو نکردی که وجودم به وجودت بسته بود

ارشیا پسرم رفتی ؟اما منو هم با خودت بردی

داغت اینقدر رو دلم سنگینه که شکستم

،با رفتنت من هم مردم پسرم

منتظرم باش مادرت به زودی پشت سرت میاد پیشت.

نسرین مقانلو با این عکس جگر همه مردم را آتش زد + عکس19

جات توی بهشت عزیز مهربونم

راهت روشن پسر خوش قلبم

بی تو دیگه مادرت آرام نیست اما تو آروم بخواب

گفته شده علت مرگ سکته مغزی بوده است.

نسرین مقانلو با این عکس جگر همه مردم را آتش زد + عکس6

نسرین مقانلو با این عکس جگر همه مردم را آتش زد + عکس5