گریه و ضجه زنی نسرین مقانلو سر مزار پسرش | نسرین مقانلو یک شبه پیر شد

19:02 - 1401/07/12
پسر نسرین مقانلو بر اثر ایست قلبی درگذشت. آخرین عکس پسر نسرین مقانلو قبل از مرگش را مشاهده کردید.
نسرین مقانلو

نسرین مقانلو فعالیت بازیگری خود را با فیلم امید در سینما آغاز کرد و با بازی در فیلم همسر بیشتر مورد توجه قرار گرفت. نسرین مقانلو متولد یک تیرماه سال 1347 در تهران است. نسرین مقانلو پس از بازی در فیلم نابخشوده چند سالی را خارج از کشور گذراند. نسرین مقانلو سپس به ایران بازگشت و بازی در سینما و تلویزیون را ادامه داد. پسر نسرین مقانلو بر اثر ایست قلبی درگذشت. آخرین عکس پسر نسرین مقانلو قبل از مرگش را مشاهده کردید.

گریه و ضجه زنی نسرین مقانلو سر مزار پسرش | نسرین مقانلو یک شبه پیر شد4

گریه و ضجه زنی نسرین مقانلو سر مزار پسرش | نسرین مقانلو یک شبه پیر شد6