سریال جیران/ جیران/ ناصر الدین شاه

رفع توقیف سریال جیران + عکس و جزئیات

17:36 - 1401/06/23
بر اساس حکم صادره، ادامه پخش سریال با رعایت مالکیت ادبی ممکن خواهد بود.

سریال جیران که با شکایت شاکی خصوصی توقیف شده بود رفع توقیف شد.

رفع توقیف سریال جیران + عکس و جزئیات15

به نقل از قوه قضاییه، سریال نمایش خانگی جیران که چندی پیش در پی شکایت شاکی خصوصی به لحاظ نقض مالکیت ادبی و هنری و براساس حکم قضایی، پخش آن متوقف شده بود، رفع توقیف شد.

قوه قضاییه چهارشنبه ۲۹ تیر اعلام کرده بود که "در پی شکایت شکایت شاکی خصوصی به لحاظ نقض مالکیت ادبی و هنری و بر اساس حکم قضایی، ادامه پخش سریال نمایش خانگی جیران متوقف شد. این حکم پس از بررسی‌های لازم، در راستای ماده ۲۹ قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان و در جهت حمایت از بزه دیده (شاکی خصوصی)، صادر شده است. بر اساس حکم صادره، ادامه پخش سریال با رعایت مالکیت ادبی ممکن خواهد بود.