تست هوش

اگه در 15 ثانیه اشتباه این عکسو پیدا کنی ضریب هوشیت خیلی بالاست + عکس

08:15 - 1401/06/21
در نقاشی زیر، یک اشتباه تعمدی وجود دارد. در چند ثانیه می توانید آن را بیابید؟

در نقاشی زیر، یک اشتباه تعمدی وجود دارد. در چند ثانیه می توانید آن را بیابید؟ اگر در 15 ثانیه پیدا کردید، دقت بالایی دارید.

پس از چند ثانیه تلاش، میتوانید اشتباه تصاویر را پیدا کنید؟

10 ثانیه = عالی

30 ثانیه = خوب

60 ثانیه = عادی

اگه در 15 ثانیه اشتباه این عکسو پیدا کنی ضریب هوشیت خیلی بالاست + عکس16

اشتباه نقاشی ها را پیدا کنید

اگه در 15 ثانیه اشتباه این عکسو پیدا کنی ضریب هوشیت خیلی بالاست + عکس19

چه اشتباهی در تصویر می بینید

اگه در 15 ثانیه اشتباه این عکسو پیدا کنی ضریب هوشیت خیلی بالاست + عکس14

تست هوش تصویری جدید با جواب

.

پاسخ تست هوش ها:

تصویر اول:

در این تصویر تایمی که ساعت نشان میدهد 2 است ، در صورتیکه طبق تصویر آفتاب در حال غروب است !

و این دو با هم سازگاری ندارند !

تصویر دوم:

اگر دقت کنید میبینید که هر دو پدال این دوچرخه به سمت پایین هستند و عملا رکاب زدن با این دوچرخه امکان پذیر نیست !

تصویر سوم:

نداشتن دسته برای تاب دادن محورطناب وبالا آوردن آب..