چه بلایی سر “نقش اول” سریال یاغی می آید!

23:33 - 1401/06/19
محمد کارت کارگردان سریال پر طرفدار یاغی در اینستاگرامش خبر از پایان بازی کاراکتر رحمان در قسمت نوزدهم سریال یاغی داده است.

محمد کارت کارگردان سریال پر طرفدار یاغی در اینستاگرامش خبر از پایان بازی کاراکتر رحمان در قسمت نوزدهم سریال یاغی داده است.

سریال یاغی به قسمت های پایانی رسیده است. قصه به بخش های هیجانی اش رسیده. جایی که قمار بزرگ بهمن و همسرش قرار است اتفاق بیفتد. جایی که کاروان ورزشی کشتی قرار است حجم زیادی مواد مخدر وارد کشور کند.

حالا یک شب به پخش قسمت نوزدهم سریال یاغی محمد کارت با مهدی حسینی بازیگر نقش رحمان خداحافظی کرده. کاراکتر رحمان ، کاراکتر برادر کوچکتر اما خشن پارسا پیروزفر بازیگر نقش بهمن و یکی از بدمن های قصه است که احتمالا با این استوری کارگردان قرار است بر اساس روند قصه اصلی سریال که از داستان سالتو گرته برداری شده، به دست رقبای مافیایی بهمن کشته شود.