مدل موی دخترانه سال 2022 | مدل موی مصری 1401

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن

14:42 - 1401/06/18
مدل مو ۵ دقیقه ای برای وقت هایی است که به علت کار و مشغله و هر موضوع دیگری عجله دارید ولی موهایتان شلخته است. مطلب زیر را بخوانید تا بتوانید در ۵ دقیقه موهایتان را آرایش و مرتب کنید اما به صورتی که انگار یک ساعت وقت گذاشته اید!

مدل مو ۵ دقیقه ای برای وقت هایی است که به علت کار و مشغله و هر موضوع دیگری عجله دارید ولی موهایتان شلخته است. مطلب زیر را بخوانید تا بتوانید در ۵ دقیقه موهایتان را آرایش و مرتب کنید اما به صورتی که انگار یک ساعت وقت گذاشته اید!

روش آرایش مو در ۵ دقیقه

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن5

قبل از شروع موهای خود را شانه کنید

موهایتان را برس بزنید و گره های موهایتان را باز کنید. برای اینکه در این مدت زمان کم موهایتان عالی به نظر برسد، باید موهای ژولیده تان تمیز و مرتب باشد.

  • موی صاف :

یک برس که برای شما بهترین انتخاب است را بردارید و به راحتی شانه بزنید. گره های موهایتان را باز کنید و اگر نیاز است از یک گره باز من مو استفاده کنید. مطمئن شوید که موهایتان تمیز است و بیش از حد گره خورده و فردار نیست.

  • موی فر:

از یک شانه یا برس برای باز کردن گره هایتان استفاده کنید و در صورت نیاز از گره باز کن استفاده کنید. می توانید موهای فرتان را با استفاده از محصولات متناسب با موی فر، حالت بدهید. اگر این محصولات را ندارید، می تواند با استفاده از دستهایتان به موهایتان حالت دهید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن11

روش اول مدل مو ۵ دقیقه ای

دم اسبی شلوغ با پوش دادن مو

۱. با یک شانه بالای موهایتان را پوش دهید. یک تکه بزرگ از موهایتان را بگیرید و شانه را چند بار بدون اینکه از موهایتان جدا کنید بین موهایتان رد کنید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن10

۲. موهایتان را به صورت دم اسبی ببندید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن13

۳. موهایتان را به صورت کلوچه ی گرد، گرد کنید و آخرین تغییر را هم اعمال کنید. موهایتان را به دور کش مویتان ببندید، بنابراین شبیه یک کلوچه ی گرد به نظر می رسد. تکه های کوچکی از جلوی موهایتان را بکشید تا شلوغ و شلخته به نظر برسد.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن15

روش دوم مدل مو ۵ دقیقه ای

دم اسبی بالا و پایین یا دو تکه

۱- موهایتان را قسمت بندی کنید و پوش دهید.

موهایتان را به دو قسمت تقسیم کنید و با استفاده از یک شانه بالای موهایتان را پوش دهید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن17

۲- بخش بالایی موهایتان را به صورت دم اسبی ببندید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن18

۳- ادامه ی موهایتان، در قسمت پایین را شانه بزنید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن11

روش سوم مدل مو ۵ دقیقه ای

روش دم اسبی صاف و تمیز

۱- موهایتان را به صورت دم اسبی سفت، ببندید.

موهایتان را از پشت محکم شانهبزنید و به صورت دم اسبی سفت با یک کش مو ببندید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن20

۲- یک تکه از موهایتان را به دور کش مویتان ببندید.

یک تکه از دم اسبی موهایتان را بگیرید و به دور کش مویتان ببندید و با یک سنجاق آن را محکم کنید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن18

۳- آخرین تغییرات را اعمال کنید.

برای حجم بیشتر، دم اسبی موهایتان را با یک محصول حالت دهنده، حالت دهید.

برای صافی بیشتر، می توانید آن را صاف کنید یا شانه بزنید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن17

روش چهارم مدل مو ۵ دقیقه ای

روش بافت ساده مو

۱- تکه های کوچکی را ببافید. از جلوی موهایتان دو تکه بردارید و آن ها را ببافید.

۲- در پشت سرتان ببندید. تکه های بافت شده را به پشت سرتان سنجاق بزنید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن0

روش پنجم مدل مو ۵ دقیقه ای

روش پاپیونی

۱- بخش های کوچکی از موهایتان را جدا کنید. یک تکه کوچک از دو طرف جلوی موهایتان را بردارید و به پشت سرتان ببرید.

۲- به شکل پاپیون گره بزنید.

در پشت سرتان، موهایتان را مثل زمانی که بند کفشتان را گره میزنید، گره بزنید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن17

روش ششم مدل مو ۵ دقیقه ای

روش دم اسبی بافته شده

۱. موهایتان را به صورت دم اسبی ببندید. موهایتان را در حالت دم اسبی با یک کش مو ببندید.

۲. موهایتان را به شکل کلوچه گرد درست کنید.

دم اسبی موهایتان را به حالت گرد ببندید، اما یک تکه از موهایتان را رها کنید. آن تکه را سنجاق بزنید.

۳. یک تکه از موهای رها شده تان را ببافید و سپس به دور گردی موهایتان سنجاق بزنید.

مدل مو ۵ دقیقه ای | این مدل مو ها رو کمتر از 5 دقیقه درست کن14