ابراهیم تاتلیس

کنسرت باشکوه ابراهیم تاتلیس یک ساعت بعد از تصادف + فیلم

13:31 - 1401/06/10
ابراهیم تاتلیس معروف به امپراطور چند ساعت بعد از #تصادف، به احترام هواداران، کنسرتش را برگزار کرد
ابراهیم تاتلیس

ابراهیم تاتلیس معروف به امپراطور چند ساعت بعد از #تصادف، به احترام هواداران، کنسرتش را برگزار کرد چند ساعت بعد از تصادف شدید کنسرتش را در «یالی کاواک» برگزار کرد او پس از مداوا از سوی #پزشک اش، با #ویلچر روی صحنه آمد و به مخاطبین اش گفت: «ببخشید که پاهایم جلوی شما دراز است. بی ادبی نکردم ولی توصیه پزشکم است که آن رو به رو نشسته است...»