شخصیت شناسی/طالع بینی/ فال

شخصیت شناسی از روی فرم و مدل ناف شما / وقتی فرم ناف خبر از شخصیت شما میدهد

11:50 - 1401/06/09
ممکن است این نظریه احمقانه به نظر بیاید اما این یک واقعیت است ، از روی شکل ناف افراد می شود به شخصیت آنها پی برد.

شخصیت شناسی براساس ناف افراد

مردم مختلف دارای شکل های مختلف ناف نیز هستند، شاید برایتان جالب باشد که بدانید هر فرم بیانگر چیست. در ابتدا ممکن است احمقانه بنظر بیاید هرچند با خواندن این تعاریف هم چیزی از دست نمی دهید.

در درجه ی نخست، آمفالومنسی (omphalomancy) روی اشکال ناف مطالعه میکند؛ مقالات منشر شده نمایانگر این هستند که فرم ناف مادر میتواند تعداد فرزندانی که به دنیا آورده است را مشخص کند. بیان این تفاسیر به نظر عجیب می آیند اما بی شک میتوان کمی بیشتر بر روی پیکربندی و توده ی نافت تان یاد بگیرید. این مطالب شگفت انگیز درمورد فرم ناف را بخوانید.

شخصیت شناسی جالب :هر فرم ناف بیانگر چیست ؟

1. ناف برآمده

نافی که بیرون آمده نمایانگر شخصیت قوی و سرسخت است. شما اغلب سر سخت و استوار هستید. شاید خیلی سخت بشود که شریک زندگیتان را انتخاب کنید اما رابطه ی شما برای همیشه باقی خواهد ماند.

شخصیت شناسی از روی فرم و مدل ناف شما / وقتی فرم ناف خبر از شخصیت شما میدهد8

افراد بسیار قوی و سخت کوش

2. ناف بزرگ و عمیق

افراد با ناف های بزرگ و عریض دارای قلبی پرمهر و بزرگ نیز هستند به زبانی دیگر ؛ مهربانی شما بی انتهاست مشکلات خود را به دوستان و یا عزیزانتان نمیگویید، شما درست مثل یک کارشناس رفتار ، خوب رفتار میکنید. به دلیل تجارب مختلفی که در زندگی داشتید ، محتاط هستید و در جامعه ی خودمحور تمایل دارید که تبدیل به انسان خودخواهی شوید؛ دانستن این موضوع که باید خودتان باشید و از این احساس رهایی پیدا کنید، برایتان حیاتی است.

شخصیت شناسی از روی فرم و مدل ناف شما / وقتی فرم ناف خبر از شخصیت شما میدهد4

شخصیت های مهربان و احساساتی

3. ناف کوچک و کم عمق

این نوع ناف ، قسمت تیره ی شخصیت یک فرد را پر رنگ میکند. میتوانید راز نگه دار باشید و بخش های تاریک شخصیت دیگران را نیز بفهمید. به کسی بجز آشنایان تان اعتماد نمیکنید . شما مرموز و عجیب هستید و دلیلش گذر از تجارب و اتفاقات بی شماری است که از سر گذرانده اید؛ به همین خاطر بی اعتمادی شما به اندازه کافی موجه است.

شخصیت شناسی از روی فرم و مدل ناف شما / وقتی فرم ناف خبر از شخصیت شما میدهد19

اشخاص درون گرا و سخت گیر

4. ناف رو به پایین

ناف رو به پایین به طور کل متفاوت از قبلی است و انرژی پایین را نشان می دهد هر چند فقط از لحاظ فیزیکی. در فعالیت های دستی سریع نیستید اما از پس مسائلی که نیاز به هوش دارند برمی آیید. شاید تنبل باشید اما باهوش نیز هستید و این تنبلی شما را ترغیب به انجام متفاوت گونه ی کارها می کند. بنابراین فقط کار های طبیعی خودتان را انجام دهید و تلاش کنید به امور خود بپردازید.

شخصیت شناسی از روی فرم و مدل ناف شما / وقتی فرم ناف خبر از شخصیت شما میدهد19

افراد کم انرژی ولی باهوش

5. ناف بیضی شکل

ناف تخم مرغی شکل اغلب مربوط به افرادی با فعالیت زیاد و بسیار حساس است. شما بیقرارید و برای انجام کارها عجله میکنید. نیازدارید که همیشه در حال انجام کاری باشید. به سرعت خسته میشوید و کار جدیدی را پیش میگیرید که البته طبیعی است. مشکل اینجاست که به سادگی ناراحت شده و آسیب میبینید چرا که مسائل را خیلی جدی میگیرید ؛ سکوت را انتخاب میکنید و درد را تاب می آورید. کار کردن روی این مسئله ضروری است اما کنجکاوی شما موجب رهایی تان از این وضعیت ناخوش آیند میشود

شخصیت شناسی از روی فرم و مدل ناف شما / وقتی فرم ناف خبر از شخصیت شما میدهد1

اشخاص بی قرار و عجول

6. ناف پهن و عریض

اگراین نوع ناف را دارید اشخاص گوش بزنگی می باشید اماده برای حل مشکلات هستید و به هر کسی هم بلافاصله اعتماد نمیکنید. به عکس اگر اعتماد کنید بدین معنی است که آن شخص اهمیت زیادی دارد و بطور موکد از آن ها مراقبت میکنید. در مورد اعتماد به مردم بسیار سختگیرانه عمل میکنید و با دقت رفتار دیگران را با خودتان بررسی میکنید. یکی از اصول زندگی شما این است که با هر کسی مثل خودش باید رفتار کرد