مهراد جم | همسر مهراد جم | آرتام پسر مهراد جم

آرتام کپی برابر اصل پدرش مهراد جم + عکس

11:25 - 1401/06/09
تصاویری از آرتا پسر دنیا جهانبخت منتشر شد که بسیاری از کاربران فضای مجازی اعتقاد دارند این پسر شباهت عجیبی به پدرش دارد.

تصاویری از آرتام پسر دنیا جهانبخت منتشر شد که بسیاری از کاربران فضای مجازی اعتقاد دارند این پسر شباهت عجیبی به پدرش دارد.

 آرتام کپی برابر اصل پدرش مهراد جم + عکس1

دنیا جهانبخت چهره جنجالی اینستاگرام است. ازدواج و جدایی دنیا جهانبخت از مهراد جم و نیز تولد فرزند دنیا جهانبخت به یکی از سوژه های ثابت شبکه های اجتماعی در ماه های اخیر تبدیل شده است.