خواننده/ مرگ تلخ و دلخراش

تصادف و مرگ دلخراش خواننده سرشناس + عکس

14:44 - 1401/06/06
رسانه های لبنان از جان باختن جرج الراسی، در سانحه رانندگی خبر دادند.

هنرمند لبنانی، جرج الراسی صبح امروز در یک سانحه رانندگی در جاده المصنع در نزدیکی مرکز امنیت عمومی درگذشت.

سانه های لبنان از جان باختن جرج الراسی، خواننده لبنانی در یک سانحه رانندگی خبر دادند.

تصادف و مرگ دلخراش خواننده سرشناس + عکس18

این هنرمند لبنانی صبح امروز در یک سانحه رانندگی در جاده المصنع در نزدیکی مرکز امنیت عمومی درگذشت.

در این سانحه یکی از همراهان الراسی نیز جان باخت.

تصادف و مرگ دلخراش خواننده سرشناس + عکس19

تصادف و مرگ دلخراش خواننده سرشناس + عکس7

تصادف و مرگ دلخراش خواننده سرشناس + عکس20