تصاویر آخرالزمانی از طوفان و سیل وحشتناک + عکس

11:40 - 1401/05/23
طوفان حاره ای مئاری اسمی است که بر چهار کلونی حاره ای که در شمال غرب اقیانوس آرام شکل می گیرند گذاشته شده است. این اسم از زبان کره ای گرفته شده و به معنای پژواک است.

طوفان حاره ای مئاری اسمی است که بر چهار کلونی حاره ای که در شمال غرب اقیانوس آرام شکل می گیرند گذاشته شده است. این اسم از زبان کره ای گرفته شده و به معنای پژواک است. در حال حاضر فقط یکی از این کلونی ها فعال است و به ژاپن نزدیک شده و توکیو را در بر گرفته است. در این رویداد، ابرهای غول آسا آسمان توکیو را پوشاندند و در اثر ریزش باران شدید، به خانه ها و ماشین های زیادی آسیب وارد شد. خودروهای زیادی واژگون شدند و صحنه های هولناک باعث وحشت مردم شد.

تصاویر آخرالزمانی از طوفان و سیل وحشتناک + عکس15