اخبار عجیب

مسابقه عجیب پرش از روی نوزادان در اسپانیا + عکس

18:40 - 1401/05/18
مسابقه عجیب پرش از روی نوزادان در اسپانیا را در ادامه مطلب مشاهده می کنید.
اخبار عجیب

مسابقه عجیب پرش از روی نوزادان در اسپانیا را در ادامه مطلب مشاهده می کنید. مسابقه عجیب پرش از روی نوزادان در اسپانیا مراسم مذهبی پرش از روی نوزادان هر ساله در روستای کاستریلو دو مورسیای اسپانیا برگزار می‌شود. گفته میشود پرش از روی این نوزادان، روح آنها را تا ابد از شر شیاطین و ارواح حبیث حفظ می‌کند.

مسابقه عجیب پرش از روی نوزادان در اسپانیا + عکس12

مسابقه عجیب پرش از روی نوزادان در اسپانیا + عکس14

مسابقه عجیب پرش از روی نوزادان در اسپانیا

مسابقه عجیب پرش از روی نوزادان در اسپانیا + عکس20

مسابقه عجیب پرش از روی نوزادان در اسپانیا

مسابقه عجیب پرش از روی نوزادان در اسپانیا + عکس5