باورنکردنی | متولد شدن نوزادی با ظاهر پیرمرد 110 ساله (عکس)

18:32 - 1401/05/18
به دنیا آمدن یک نوزاد که چهره ای شبیه یک فرد 110 ساله دارد همه را متعجب کرده است.

به دنیا آمدن یک نوزاد که چهره ای شبیه یک فرد 110 ساله دارد همه را متعجب کرده است. گویا این نوزاد بعد از تولد چهر های چیی و چروکیده با پوست کش آمده و مو های سپید صدایی لرزان از درون شکم مادرش پیر به دنیا آمده این عکس بدون هیچ توضیحی در شبکه های اجتماعی پخش شد اما شواهد نشان میدهد این کودک زنده است . اسم این بیماری پروگریا یا پیری زودرس کودکان است.

باورنکردنی | متولد شدن نوزادی با ظاهر پیرمرد 110 ساله (عکس)17

کودک 110 ساله

نمونه هایی از پیری زودرس در کودکان و نوزادان که قبلا هم مشاهده شده بود.

باورنکردنی | متولد شدن نوزادی با ظاهر پیرمرد 110 ساله (عکس)17

این دختر 7 سال سن دارد

باورنکردنی | متولد شدن نوزادی با ظاهر پیرمرد 110 ساله (عکس)18

این دختر فقط 3 سال سن دارد