ریحانه پارسا | همسر ریحانه پارسا | اینستاگرام ریحانه پارسا

حرکت ناجور ریحانه پارسا در اینستاگرام | ریحانه پارسا مردم را عصبانی کرد

16:58 - 1401/04/15
تصویری جدید از ریحانه پارسا را در اینستاگرام می بینید. ریحانه پارسا بازیگر قدیمی و سابق تلویزیون ایران است. او چند سالی است به ترکیه پناهنده شده و کار بازیگری خود را در آنجا ادامه می دهد.
ریحانه پارسا

پاتوق آنلاین : تصویری جدید از ریحانه پارسا را در اینستاگرام می بینید. ریحانه پارسا بازیگر قدیمی و سابق تلویزیون ایران است. او چند سالی است به ترکیه پناهنده شده و کار بازیگری خود را در آنجا ادامه می دهد.

حرکت ناجور ریحانه پارسا در اینستاگرام | ریحانه پارسا مردم را عصبانی کرد 10

حرکت ناجور ریحانه پارسا در اینستاگرام | ریحانه پارسا مردم را عصبانی کرد 16

حرکت ناجور ریحانه پارسا در اینستاگرام | ریحانه پارسا مردم را عصبانی کرد 2