گیاه معجزه گر

با گیاه معجزه گر غاریقون ۱۲ بیماری ناعلاج را درمان کنید

09:42 - 1401/03/14
با گیاه غاریقون ۱۲ بیماری ناعلاج را درمان کنید

خارج کننده اخلاط از سینه و بازکننده گرفتگی‌های کبد و کلیه، مسهل بلغم و سودا و خارج کننده سنگ کلیه و مثانه، بندآورنده شیر و مانع از عرق کردن بدن میشود

ملین قوی و ضد خونریزی، رفع کننده نفس تنگی و مسکن سرفه‌های مزمن، مسکن درد پاها و دردهای بالای زانو بخصوص ران و مفید برای درد معده و گلو می‌باشد.

در ضمن قطع کننده عرق‌های شبانه بیماران مسلولی است.