عکس های جدید از نوزاد رها شده در سطل زباله

11:33 - 1401/03/07
چندی پیش نوزادی که در سطل زباله توسط یک مرد جوان پیدا شده و به بهزیستی انتقال داده شد

عکس های جدید از نوزاد رها شده در سطل زباله0

چندی پیش نوزادی که در سطل زباله توسط یک مرد جوان که داخل دوتا نایلون پیچیده شده بود پیدا شده و بلافاصله تماس با پلیس گرفتن و این نوزاد به بهزیستی انتقال داده شد