شناسایی نشان خوش شانسی متولدین این ماه ها

12:00 - 1401/03/07
رنگ شانس و اعداد شانس متولدین هر ماه را در اینجا ببینید
رنگ و اعداد شانس  متولدین هر ماه

متولدین فروردین : _ رنگ شانس : قرمزملایم _ اعداد شانس : ۶ ، ۹ ، ۱۵ و ۳۴۳ _ روز اقبال : سه شنبه _ همراهان مناسب : مرداد ، خرداد ، آذر

متولدین اردیبهشت : _ رنگ شانس : صورتی وآبی روشن _ اعداد شانس : ۵ ، ۶ ، ۱۳ ، ۱۸۸ و ۴۵۲۴ _ روز اقبال : جمعه _ همراهان مناسب : تیر ، شهریور ، دی ، اسفند

متولدین خرداد : _ رنگ شانس : نارنجی _ اعداد شانس : ۳ ، ۵ ، ۲۴ ، ۴۳۳ ، ۲۵۴۵ _ روز اقبال : چهارشنبه _ همراهان مناسب : مرداد ، فروردین ، مهر ، بهمن

متولدین تیر : _ رنگ شانس : سفید نقره ای ، آبی نیلی _ اعداد شانس : ۲ ، ۴ ، ۱۲ ، ۴۵۶ و ۹۷۴۲ _ روز اقبال : دوشنبه _ همراهان مناسب : اردیبهشت ، اسفند ، آبان

متولدین مرداد : _ رنگ شانس : زرد طلایی _ اعداد شانس : ۱ ، ۴ ، ۳۴ ، ۶۵۳ و ۶۷۴۳ _ روز اقبال : یکشنبه _ همراهان مناسب : فروردین ، آذر

متولدین شهریور : _ رنگ شانس : قهوه ای و کرم _ اعداد شانس : ۰ ، ۵ ، ۱۶ ، ۸۸۸ ، ۶۸۴۸ _ روز اقبال : چهار شنبه _ همراهان مناسب : دی ، اردیبهشت

متولدین مهر : _ رنگ شانس : بنفش وقهوه ای _ اعداد شانس : ۲ ، ۶ ، ۱۶ ، ۴۳۲ ، ۹۱۴۳ _ روز اقبال : جمعه _ همراهان مناسب : آذر ، بهمن ، خرداد

متولدین آبان : _ رنگ شانس : قرمز روشن وسیاه _ اعداد شانس : ۳ ، ۵ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۸۳ و ۶۵۹ _ روز اقبال : سه شنبه _ همراهان مناسب : تیر واسفند

متولدین آذر : _ رنگ شانس : آبی وسفید _ اعداد شانس : ۳ ، ۱۲ ، ۵۸۲ ، ۹۳۴ و ۲۳۴۳ _ روز اقبال : پنجشنبه _ همراهان مناسب : فروردین ، مهر ، مرداد ، بهمن

متولدین دی : _ رنگ شانس : سفید وقهوه ای _ اعداد شانس : ۸ ، ۹ ، ۶۲ ، ۱۲۲ ، ۷۵۴۴ _ روز اقبال : شنبه _ همراهان مناسب : شهریور ، اردیبهشت

متولدین بهمن : _ رنگ شانس : آبی تیره _ اعداد شانس : ۴ ، ۸ ، ۱۰ ، ۸۴ ، ۹۱۵ و ۹۹۹ _ روز اقبال : یکشنبه _ همراهان مناسب : خرداد ، آذر ، مهر

متولدین اسفند : _ رنگ شانس : آبی آسمانی وقهوه ای روشن _ اعداد شانس : ۷ ، ۱۱ ، ۷۳ و ۳۵۴ _ روز اقبال : پنج شنبه _ همراهان مناسب : اردیبهشت ، تیر ، دی ، آبان