ببینید | لحظه خروج بیست و دومین قربانی متروپل

11:00 - 1401/03/07
تعداد فوتی‌های حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان به ۲۲ نفر رسید.

تعداد فوتی‌های حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان به ۲۲ نفر رسید.