تست شخصیت: یک برگ را انتخاب کنید تا در موردشخصیت شما بگوییم+ عکس

00:38 - 1401/03/04
این تست روانشناسی را انجام دهید تا بفهمید چه ویژگی هایی از شخصیت خود را می توانید از آنچه ناخودآگاه شما ارائه می دهد، شناسایی کنید. مادر طبیعت عاقل و قدرتمند است. هر بخش از طبیعت، هویت خود را دارد، ویژگی خاص خود را که آن را تعریف می کند. برگ ها، دقیقاً همان هایی هستند که به ما امکان می دهند گونه و خانواده هر گیاه یا درخت را مشخص کنیم. با همان شفافیتی که برگ ها دارند، آنها می توانند چیزهای زیادی در مورد شخصیت کسانی که مجذوب آنها می شوند، ارائه دهند.
تست-شخصیت-یک-برگ-را-انتخاب-کنید-تا-موردشخصیت-

تست شخصیت: یک برگ را انتخاب کنید تا در موردشخصیت شما بگوییم+ عکس10

تست شخصیت شناسی تصویری برگ

این تست پیشنهاد می کند که شما یکی از پنج برگی را که در تصویر می بینید، انتخاب کنید. برگی که مجذوب آن شدید. هر گیاه نشان دهنده مجموعه ای از خصوصیات است که هرکسی آن را انتخاب کند، احتمالاً دارای همان خصوصیات است. اگر می‌خواهید در ضمیر ناخودآگاه خود غوطه‌ور شوید و فضایل خود را تجزیه و تحلیل کنید، برگی را که بیشتر توجه شما را جلب می‌کند، شناسایی و آنچه را که آنها آشکار می کنند، را کشف کنید.

تفاسیر و راز هر برگ

برگ شماره 1

تست شخصیت: یک برگ را انتخاب کنید تا در موردشخصیت شما بگوییم+ عکس17

اولین برگ، که از چندین برگ کوچکتر دیگر تشکیل شده است، نشان دهنده کسانی است که به ماجراجویی علاقه دارند. این برگ دور بوته تجمع نمی کنند. افرادی هم که این برگ را انتخاب می کنند ساکن نیستند، مستقیم و مصمم هستند که چه می خواهند و چه فکر می کنند. نیرویی که با آن موضع خود را بیان می کنند، گاهی اوقات باعث می شود که مورد قضاوت کسانی قرار دهند که روش وجودی آنها را تأیید نمی کنند. اما قضاوت افراد مهم نیست. عملکرد محکم و توجه به هدف، راز موفقیت است.

برگ شماره 2 در تست شخصیت شناسی تصویری برگ

تست شخصیت: یک برگ را انتخاب کنید تا در موردشخصیت شما بگوییم+ عکس7

زینه دوم، بسیاری را به خاطر میوه های قرمزش به خود جذب می کند. این جاذبه از کسانی که آن را انتخاب می کنند بسیار دور است، زیرا این افراد جذاب کمی دارند و معمولاً افرادی غیر دوستانه هستند. این بدان معنا نیست که اگر کسی از آنها کمک بخواهد، نمی خواهند کمکی ارائه دهند. آنها در درون بسیار حساس هستند، بنابراین اغلب خود را در حال گریه می بینند، زیرا احساس می کنند آماده رویارویی با دیگران نیستند.

برگ شماره 3

تست شخصیت: یک برگ را انتخاب کنید تا در موردشخصیت شما بگوییم+ عکس12

این افراد کاملاً تحلیلی هستند. منظور ما کسانی است که مجذوب برگ سوم شدند. کسانی که نمی توانند چشم خود را از برگ سومی بردارند. این افراد به عنوان افراد جاه طلب شناخته می شوند. برای آنها تشخیص منشأ مشکلات و همچنین یافتن راه حل آسان است. این هوش گاهی اوقات آنها را از بقیه دور می کند، زیرا آنها تنهایی را ترجیح می دهند، اما این بدان معنا نیست که آنها معتقدند که از بقیه برتر هستند، بلکه به این معنی است که وقتی تنها هستند راحت تر می توانند راه حل و پاسخ را پیدا کنند.

برگ شماره 4 در تست شخصیت شناسی تصویری برگ

تست شخصیت: یک برگ را انتخاب کنید تا در موردشخصیت شما بگوییم+ عکس11

برگ چهارمی توجه افرادی را به خود جلب می کند که شادی و میل به زندگی در دورن آنها بی پایان است. همیشه با لبخندی بر لب و مایل به دیدن جنبه های روشن همه چیز، خوش بینی خود را به هر کجا که می روند گسترش می دهند. برای این افراد هیچ نیرویی وجود ندارد که آنها را دلسرد کند.

برگ شماره 5

تست شخصیت: یک برگ را انتخاب کنید تا در موردشخصیت شما بگوییم+ عکس20

پنجمین و آخرین برگ موجود در لیست، عموماً توسط افرادی انتخاب می شود که شخصیت آنها کاملاً باز و بردبار است. آنها ذاتاً در هر کاری می توانند به عنوان یک واسطه عمل کنند. به راحتی می دانند که چگونه نظر دیگری را بپذیرند و برای آن ارزش قائل شوند، حتی اگر با نظر خودشان متفاوت باشد.